Co sądzić o celebrowaniu Mszy św. na rozmaitych przedmiotach świeckiego użytku zamiast na ołtarzu?

Co sądzić o celebrowaniu Mszy św., zwłaszcza mając na uwadze stanowisko św. Tomasza z Akwinu, po lasach, na statkach, itp., zamiast na ołtarzu na rozmaitych przedmiotach świeckiego użytku (plecaki, stołki, pudełka itp.), z użyciem tylko korporału miast obrusów? Jest to praktyka spotykana na rozmaitych rekolekcjach, wyjazdach itp. Warto zwrócić uwagę, że praktyka odprawiania Missam siccam na statkach została zakazana już w IX lub X w., podobnie nadużyciem było celebrowanie po weselu.

W tej kwestii należy kierować się kanonem 932 Kodeksu Prawa Kanonicznego:

§ 1. Eucharystię należy sprawować w miejscu świętym, chyba że w poszczególnym wypadku czego innego domaga się konieczność; w takim wypadku Eucharystia winna być sprawowana w odpowiednim miejscu.

§ 2. Ofiarę eucharystyczną należy sprawować na ołtarzu poświęconym lub pobłogosławionym. Poza miejscem świętym można użyć odpowiedniego stołu, zawsze jednak z obrusem i korporałem.”

W praktyce stosuję te przepisy w następujący sposób. Jeżeli tylko jest w pobliżu kościół, sprawuję Eucharystię w tym kościele. Są jednak sytuacje, że kościół jest bardzo daleko. Wtedy należy Eucharystię sprawować w „odpowiednim miejscu”, którym może być dom prywatny.

Zdarza się także, że jest się np. przez tydzień w górach, śpi się pod namiotem i nie schodzi do żadnej miejscowości. Na łonie przyrody też można znaleźć „odpowiednie miejsce” – tu się otwiera przestrzeń dla własnego wyczucia estetycznego: są miejsca naprawdę przepiękne, są i takie, które ludzie zdążyli zniszczyć czy zaśmiecić.

Na takie wyjazdy zawsze biorę specjalny niewielki obrus, tak aby, mimo braku odpowiedniego stołu, przynajmniej częściowo zastosować § 2. cytowanego kanonu.

Podsumowując: bardzo trzeba się troszczyć o godność i piękno sprawowania Eucharystii (im bardziej kochamy Pana Jezusa obecnego w Eucharystii, tym bardziej jest to oczywiste), natomiast nie warto rezygnować z codziennej Mszy św. tylko dlatego, że akurat brak w pobliżu kościoła (tu również: im bardziej kochamy Pana Jezusa obecnego w Eucharystii, tym bardziej jest to oczywiste).

Zobacz także