Co zaśpiewać na Mszy? 22. niedziela zwykła, rok A

"Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która szuka Go”. Przecież zaufać Panu to całkowicie poddać się Jego woli.

Najbliższa niedziela skłoni nas do refleksji nad indywidualnym powołaniem każdego z nas. Prorok Jeremiasz podzieli się z nami swoimi wątpliwościami odnośnie do pełnienia woli Bożej i przestrzeże, że bycie sługą Pana wiąże się z cierpieniem i prześladowaniem. Módlmy się więc szczególnie za tych, którzy wiernie trwają przy wyznawaniu Jezusa Chrystusa. Psalmista powie, że ciągle szuka Pana, za którym tęskni nawet jego ciało. Święty Paweł natomiast będzie nas namawiał do oddania ciał naszych na rozumną służbę Bożą. Największym wzorem posłuszeństwa powinien być dla nas Chrystus, który, wiedząc, co będzie cierpiał, zdecydował się pełnić wolę Ojca do samego końca. Nam jednak często bliższa jest postawa Piotra – próbujemy oponować, kłócić się z Bogiem, a nawet go upominać. Idąc jednak za wzorem Maryi, posłusznej służebnicy Pańskiej, szukajmy ciągle w otaczającym nas świecie okazji do pełnienia woli Bożej.

Wejście: Dobry jest Pan dla ufnych (Jakub Blycharz)

„Panie, zmiłuj się nade mną, * bo nieustannie wołam do Ciebie. * Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, * pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają” – takimi słowami wita nas Kościół w najbliższą niedzielę. Słowo z Lamentacji dobrze koresponduje z tą antyfoną: „Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która szuka Go”. Przecież zaufać Panu to całkowicie poddać się Jego woli.

Przygotowanie darów: Nawet w ciemności (Psalm o miłosierdziu) (Niepojęta Trójco I, wyd. 2 popr.)

Test zwrotek to psalm z dzisiejszej Liturgii Słowa; dopełnia go tekst refrenu. Wsłuchajmy się jeszcze raz w słowo Boże i zadajmy sobie pytanie: czy w mojej ciemności zawsze staram się szukać światła, którym jest Jezus Chrystus?

Komunia: Chrystus Pan karmi nas (Niepojęta Trójco I, wyd. 2 popr.)

Wyśpiewajmy chwałę Pana słowami Maryi, która najlepiej wypełniła wolę Ojca. Jedna z antyfon na komunię brzmi: „Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, * którą zachowałeś dla bogobojnych”. Maryja w wielkiej swej bogobojności powiedziała, że jest ἡ δούλη Κυρίου (he dule Kyriu), czyli niewolnicą Pana – to coś więcej niż służebnica z naszej wersji językowej. Biorąc przykład z Matki Pana naszego, szukajmy własnej drogi powołania, która będzie zgodna z głosem Boga.

Uwielbienie: Boże, w dobroci nigdy nie przebrany (Siedl.; Niepojęta Trójco I, wyd. 2 popr.)

Szczególnie dwie pierwsze zwrotki mają charakter uwielbieniowy: „Ty jesteś godzien wszelakiej miłości, poszanowania, chwały, uczciwości. Ciebie czczę, pragnę i ważę samego, nad wszystkie dobra, Tyś u serca mego, najwyższe dobro, Tyś w najwyższej cenie, sam jeden u mnie nad wszystko stworzenie”.

Rozesłanie: Pieśń o nadziei (Niepojęta Trójco II)

„Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, i naucz chodzić mnie Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, Boże mój, Zbawco, w Tobie mam nadzieję”. Zakończmy dzisiejsze rozważania słowa Bożego prośbą o wskazanie właściwej ścieżki rozwoju.

Zobacz także