Co zaśpiewać na Mszy? Uroczystość Piotra i Pawła

W tę niedzielę obchodzimy uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Ci pierwsi, którzy budowali podwaliny Kościoła, niech staną się dla nas przykładem w dążeniu do świętości.

Wejście: Duchem Świętym kierowany (Droga do Nieba)

To pieśń o obu tych apostołach – wprowadzająca zarówno w tematykę dnia (ant. na wejście: „Radujmy się w Panu w uroczystość apostołów Piotra i Pawła, * którzy własną krwią użyźnili Kościół, * pili kielich Pański i stali się przyjaciółmi Boga”), jak i jednocząca wspólnotę z uwagi na tekst: „do Ciebie, Piotrze, wołamy: Wyjednaj moc wiary nam! […]do Ciebie, Pawle, wołamy: Wyjednaj moc serca nam!”

Przygotowanie darów: Miłujcie się wzajemnie (Niepojęta Trójco II)

Tekst z 1 Listu do Koryntian św. Pawła niech doświetli dziś tajemnicę ich głoszenia – tą tajemnicą niewątpliwie była Miłość, której uczyli się od samego Jezusa Chrystusa.

lub: Idźcie na cały świat (Niepojęta Trójco II)

Dla tych, który lubią, aby tekst pieśni na przygotowanie darów bezpośrednio korespondował z tekstami Liturgii Słowa. Usłyszymy w drugim czytaniu: „Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały”. Teraz nasza kolej, aby szerzyć Pawłowe dzieło na całym świecie, bo wiele jest jeszcze miejsc, nawet w naszych bliskich okolicach, gdzie nie przyjmuje się nauki Chrystusa.

Komunia: Psalm 34 (Niepojęta Trójco II)

Ten psalm słyszeliśmy dziś jako responsorium po pierwszym czytaniu. Warto przekontemplować jeszcze raz ten tekst podczas komunii, żeby zrozumieć, dlaczego Kościół daje nam go właśnie dziś, właśnie w uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła.

Uwielbienie: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz (Exsultate Deo)

Tekst tej pieśni zaczerpnięty jest z apokryfu zwanego Didache lub Nauką dwunastu apostołów. W modlitwie po komunii usłyszymy: „Boże, Ty nas pokrzepiłeś Najświętszym Sakramentem, † spraw, abyśmy żyli w Kościele jak pierwsi chrześcijanie, trwając w łamaniu chleba i nauce Apostołów, * a utwierdzeni w miłości stanowili jedno serce i jedną duszę.” Skoro o to mamy się modlić, to módlmy się tekstem pierwszych chrześcijan, pierwszych apostołów.

Rozesłanie: Bóg, wieczna światłość (Śpiewnik Pelpiński)

Pieśń tę, aby łatwo ją włączyć do repertuaru, można wykonywać na melodię „Kto się w opiekę odda Panu swemu”. Na końcu tej Eucharystii oddajmy Bogu chwałę jeszcze raz i prośmy jednocześnie o wstawiennictwo Dwóch Książąt, jak w pieśni nazwani są Apostołowie.

Zobacz także