Co zaśpiewać na Mszy? Uroczystość Wszystkich Świętych, rok A

Potrzebujemy pełnej radości i uśmiechu Uroczystości Wszystkich Świętych, żeby następnego dnia, stając nad grobami naszych bliskich, z wiarą i nadzieją modlić się za tych, których kochaliśmy, a którzy odeszli.

Uroczystość Wszystkich Świętych to piękny dzień. Jeden z moich ulubionych. Dzień, w którym czcimy święte miasto, niebieskie Jeruzalem, które jest naszą Matką (prefacja o Wszystkich Świętych). To dzień pełen radości. To dzień, w którym uwielbiamy Pana w naszych braciach i siostrach, którzy już dostąpili chwały Nieba. Niestety w naszym kraju i w kościele trochę zapominamy o tej radości: biegamy po cmentarzach, księża odprawiają procesje zaduszkowe na cmentarzu. Nie mówię, że modlitwy za zmarłych są złe, ale wspomnienie wiernych zmarłych przypada 2 listopada i pewnie nie bez powodu. 1 listopada Kościół pokazuje jak zmienia się życie tych, którzy poszli za Chrystusem, 2 listopada przypomina, że każdego czeka śmierć. Mając w pamięci pierwszolistopadową radość
i nadzieję nie będziemy smutni w dzień zaduszny, bo wiemy, życie wiernych Panu zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdziemy przygotowane w niebie wieczne mieszkanie (1 prefacja o zmarłych). Dlatego potrzebujemy pełnej radości i uśmiechu Uroczystości Wszystkich Świętych, żeby następnego dnia, stając nad grobami naszych bliskich, z wiarą i nadzieją modlić się za tych, których kochaliśmy, a którzy odeszli.

W tym roku dzień zaduszny wypada w niedzielę. Mimo to, formularz mszalny będzie zaczerpnięty
z Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych.jeszcze jedna ciekawostka: Wspomnienie Wiernych Zmarłych posiada trzy formularze mszalne z własnymi czytaniami. Przed przygotowaniem śpiewów ustal z celebransem, którym formularzem będzie się posługiwał w czasie liturgii. Nie bójmy się tego dnia wykorzystywać śpiewów paschalnych, pokazujmy ludziom, że życie nie kończy się śmiercią, ono się wtedy dopiero zaczyna.

Uroczystość Wszystkich Świętych:

Wejście: Radośnie Panu hymn śpiewajmy – zwrotka 7 i 8 (Siedl.)

Niechaj Cię Panie – Ps 145 (Niepojęta Trójco, t. II)

Antyfona na wejście: Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc uroczystość ku czci Wszystkich Świętych. Z ich uroczystości radują się Aniołowie i wychwalają Syna Bożego.

Przygotowanie darów: Ludu kapłański (Siedl., Niepojęta Trójco, t. II)

Przyjdźcie radośnie śpiewajmy Mu (Niepojęta Trójco, t. I)

Komunia: Błogosławieni ubodzy w duchu (Niepojęta Trójco, t. I, Exsultate Deo)

Błogosławieni ubodzy i cisi (Niepojęta Trójco, t. I)

Antyfona na komunię: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.

Uwielbienie: Gloria Tibi Domine (Niepojęta Trójco, t. I)

Ciebie Boga wysławiamy (Siedl.)

Zakończenie: Wielki jest Pan (Niepojęta Trójco, t. I)

Pan króluje (Niepojęta Trójco, t. I)

Niedziela – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

I msza: Hi 19,1.23–27a; Ps 27,1.4.7.8b.9a.13–14; 1 Kor 15,20–24a.25–28; Łk 23,44–46.50.52–53;24,1–6a

Wejście: Wieczny odpoczynek (Siedl.)

Requiem aeternam (Niepojęta Trójco, t. II)

Przygotowanie darów: Chrystus Pan zmartwychwstał (Siedl., Niepojęta Trójco, t. II)

Niech naszymi staną się słowa Hioba z dzisiejszego I czytania: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me szczątki skórą odzieje, i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja Go zobaczę.

Komunia: Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka (Exsultate Deo)

Uwielbienie: Jezu ufam Tobie (Niepojęta Trójco, t. II)

Zakończenie: Zwycięzca śmierci (Siedl.)

II msza: Dn 12,1–3; Ps 42,2–3.5; Ps 43,3–4; Rz 6,3–9; J 11,32–45;

Wejście: Wieczny odpoczynek (Siedl.)

Requiem aeternam (Niepojęta Trójco, t. II)

Przygotowanie darów: Wstań, który śpisz (Exsultate Deo)

Zbudź się, o śpiący (Niepojąta Trójco, t. II)

Przywróć mi życie (Niepojęta Trójco, t. II)

Komunia: Duszo Chrystusowa (Siedl., Niepojęta Trójco, t. II)

Uwielbienie: Tylko w Twoim miłosierdziu (Niepojęta Trójco, t. II)

Zakończenie: Zwycięzca śmierci (Siedl.)

III msza: Mdr 3,1–6.9; Ps 103,8,10.13–18; 2 Kor 4,14––5,1; J 14,1–6

Wejście: Wieczny odpoczynek (Siedl.)

Requiem aeternam (Niepojęta Trójco, t. II)

Przygotowanie darów: Tylko w Twoim miłosierdziu (Niepojęta Trójco, t. II)

Niech Oblicze Twe (Niepojęta Trócjo, t. I)

Komunia: Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka (Exsultate Deo)

Uwielbienie: Jezu ufam Tobie (Niepojęta Trójco, t. II)

Zakończenie: Zwycięzca śmierci (Siedl.)

Zobacz także