Co zaśpiewać na Mszy? Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, rok A

Nie czuj się osamotniony! Duch Święty nie odrzuca nikogo, współpracuje ze wszystkimi, którzy Go o to proszą.

W dniu dzisiejszym wypełnia się obietnica Chrystusa: Pan daje nam Pocieszyciela, Tego, który przenika wszystko. Nie straszna Mu nasza ciemność i smród rozkładu spowodowanego przez grzech, jest Ożywicielem, który wnika w chaos Twojego życia i zaprowadza ład; jest Mocą w słabości, jest wypełnieniem tęsknot twojego serca. Duch Święty – sprawca wszelkiego dobra – potrzebuje jedynie pozwolenia na działanie w naszym życiu, dlatego niech ten dzień będzie wypełniony wołaniem: Veni, Sancte Spiritus; Przyjdź, Duchu Święty.

Dziękujmy Bogu Ojcu za ten wyjątkowy Dar. Radujmy się, bo nie jesteśmy sierotami, jest z nami On – Duch Prawdy i Miłości, Mocy i Pokoju.

I na koniec piękny fragment traktatu św. Ireneusza z Godziny Czytań:

„Tego Ducha Świętego Pan obiecał nam posłać jako Pocieszyciela, aby nas przygotował dla Boga. Jak bez wody nie da się zaczynić suchej mąki i wyrobić z niej jednego ciasta i jednego chleba, tak i my nie możemy stać się jedno w Jezusie Chrystusie bez wody, która przychodzi z nieba. Jak zeschnięta ziemia nie wyda plonu bez wilgoci, tak my, którzy byliśmy suchym drzewem, nie wydalibyśmy owoców życia bez deszczu zesłanego
z woli niebios.

Nasze ciała przez obmycie w wodzie chrztu otrzymały dar jedności, dzięki któremu staną się niezniszczalne, dusze zaś zjednoczył Duch Święty.

Na Panu spoczął Duch Boga, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i męstwa, Duch wiedzy i bojaźni Boga. Pan zaś tego Ducha dał Kościołowi, zsyłając z niebios Pocieszyciela na całą ziemię, tam właśnie, gdzie szatan, wedle słów Zbawiciela, spadł z nieba jak błyskawica. Ta ożywcza rosa Boża jest nam konieczna, abyśmy nie zostali spaleni i nie stali się bezużyteczni, a jak mamy oskarżyciela, mieli również Obrońcę. Pan powierzył Duchowi Świętemu swoją własność, to jest człowieka, który wpadł w ręce zbójców. Nad nim sam się wzruszył, opatrzył jego rany i za niego dał dwa królewskie denary. A my, którzy otrzymaliśmy przez Ducha Świętego obraz i napis Ojca i Syna mamy pomnożyć denar nam dany i pomnożony zwrócić naszemu Panu.”

Wejście:Stworzycielu Duchu przyjdź (Siedl.)

Jeden z najpiękniejszych hymnów skierowany do Trzeciej Osoby Boskiej. Nie może go zabraknąć
w Dzień Pięćdziesiątnicy. Za publiczne odśpiewanie tego hymnu można uzyskać odpust zupełny.

Przygotowanie darów: Duch Pański napełnił okrąg ziemi (Exsultate Deo)

Z całym Kościołem radujemy się Duchem Świętym. Kiedy zmęczony, pełen niepokoju o jutro, po całym dniu pracy wchodzę do Kościoła i zasiadam za organami, wtedy proszę Pocieszyciela, aby mój smutek przemienił
w radość, aby przypomniał, że jestem umiłowanym Dzieckiem Ojca, któremu nie stanie się krzywda. Zaryzykuj i Ty, nie czuj się osamotniony, Duch Święty nie odrzuca nikogo, współpracuje ze wszystkimi, którzy Go o to proszą.

Różne są dary łaski (Niepojęta Trójco II)

Różni jesteśmy, z różnych stron świata, ale w Duchu Świętym tworzymy jeden Kościół.

Komunia: Pamiątkę dnia świątecznego (Siedl.)

W nawiązaniu do antyfony na komunię: Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili wielkie dzieła Boże. Alleluja.

O, jak dobry i słodki (Niepojęta Trójco II)

Uwielbienie: Cała ziemio wołaj (Niepojęta Trójco II)

Cała ziemia niech się raduje, bo Pan wypełnił swoje obietnice, nie jesteśmy sami, jest z nami Pocieszyciel! Uwielbiajmy Boga teraz i na wieki.

Zakończenie: Przez Twoje święte Ducha Zesłanie (Siedl.)

Chrystus Pan zmartwychwstał (Siedl., Niepojęta Trójco II)

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy doroczne obchody Misterium Paschalnego. Zakończmy dzisiejszą liturgię śpiewem pieśni wielkanocnej.

 

 

Co zaśpiewać na Mszy? Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, rok A

Zobacz także