Co zaśpiewać na Mszy? V niedziela zwykła roku A

Być światłością świata i solą ziemi to bardzo trudne zadanie, duża odpowiedzialność. Tylko pozornie.

Prorok Izajasz podpowiada jak możemy realizować Jezusowe wezwanie: „Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza”.

W zwykłym geście miłości, współczucia stajemy się świałością w ciemnym świecie drugiego człowieka; dobre słowo, serdeczny uśmiech jest w stanie, niczym sól, nadać smak czyjemuś życiu!

Pieśń na wejście:

Pan króluje NT I 165

Niech cały wszechświat (S. Wesołowski) NT II 225

Przygotowanie darów:

Światłem i zbawieniem mym (J. Gałuszka)
In lumine Tuo (Taize) NT I, 365

Pieśń na Komunię:

Mądrość stół zastawiła (A. Gouzes OP) NT I
Skosztujcie i zobaczcie (P. Bębenek) NT I

Pieśń na uwielbienie:

Gloria Tibi Domine (J. Gałuszka) NT I 362

Pieśń na zakończenie:

Idźcie na cały świat (opr. D. Kusz OP) NT II 213

W naszych ciemnościach (Taize) NT I 384

 

Opracowanie: Rafał Maciejewski, Krystian Neścior OP

Zobacz także

Rafał Maciejewski i Krystian Neścior OP

Rafał Maciejewski i Krystian Neścior OP na Liturgia.pl

Rafał Maciejewski - śpiewak, absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi, doktorant w klasie śpiewu prof. Urszuli Kryger. Kantor łódzkiego klasztoru dominikanów. Organizuje i współtworzy warsztaty muzyki liturgicznej. Był współautorem repertuarów mszalnych w Kalendarzu Liturgicznym Archidiecezji Łódzkiej. W latach 2011-2013 wykładowca Szkoły Kantorów, od 2014 wykładowca Szkoły Śpiewu Liturgicznego w Warszawie. Krystian Neścior OP - brat student w dominikańskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym w Krakowie, kantor braci studentów. Równolegle rozwija swoje muzyczne pasje ucząc się w klasie śpiewu klasycznego. Pochodzi z Olsztyna.