Co zaśpiewać na Mszy? VIII niedziela zwykła roku A

Dzisiejsze Słowo Boże przypomina nam, że chrześcijanie są ludźmi nadziei: pełni nadziei oczekujemy szczęśliwego życia przyszłego. Jednak musimy pamiętać, że nasze powołanie do szczęścia ma się realizować już tutaj, na ziemi.

Wszystkie rzeczy i sprawy, które nas otaczają są ważne, ale nie wszystkie w tym samym stopniu. Mądre ustawienie priorytetów w naszym życiu może pomóc nam być po prostu szczęśliwymi ludźmi. Jak pisał św. Augustyn: „Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na właściwym miejscu”.

Pieśń na wejście:

Pan jest mocą (Taize) I 375

Wielki Psalm wejścia (J. Gałuszka) I 180

Przygotowanie darów:

Tylko w Bogu (D. Kusz OP) II 242

Błogosławieni ubodzy i cisi (M. Machura) I 133

Psalm 139 (M. Dzieciątko) II 228

Pieśń na Komunię:

Będę śpiewał na cześć Pana (J. Gałuszka) I 132

Sławcie usta Ciało Pana II 355

Pieśń na uwielbienie:

Laudate pueri Dominum (J. Sykulski) I 367

Na wieki będę wyśpiewywał (P. Pałka) II 405

https://open.spotify.com/track/175sNHQszBow2Yg2M1wIn5

Pieśń na zakończenie:

Wielki jest Pan (A. Gouzes OP) I 182

Pod Twą obronę (D. Kusz OP) II 229

 

Opracowanie: Rafał Maciejewski, Krystian Neścior OP

Zobacz także

Rafał Maciejewski i Krystian Neścior OP

Rafał Maciejewski i Krystian Neścior OP na Liturgia.pl

Rafał Maciejewski - śpiewak, absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi, doktorant w klasie śpiewu prof. Urszuli Kryger. Kantor łódzkiego klasztoru dominikanów. Organizuje i współtworzy warsztaty muzyki liturgicznej. Był współautorem repertuarów mszalnych w Kalendarzu Liturgicznym Archidiecezji Łódzkiej. W latach 2011-2013 wykładowca Szkoły Kantorów, od 2014 wykładowca Szkoły Śpiewu Liturgicznego w Warszawie. Krystian Neścior OP - brat student w dominikańskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym w Krakowie, kantor braci studentów. Równolegle rozwija swoje muzyczne pasje ucząc się w klasie śpiewu klasycznego. Pochodzi z Olsztyna.