Częstochowa: ukazało się „Kompendium Ceremoniarza”

Ukazało się „Kompendium Ceremoniarza”, czyli dokładny opis służby ministranckiej podczas Mszy św. w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy liturgiczne.

Publikację przygotowali ceremoniarze Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, którzy na co dzień zajmują się posługą liturgiczną w seminarium oraz podczas uroczystości w bazylice archikatedralnej św. Rodziny w Częstochowie i w innych miejscach archidiecezji.

Podręcznik przeznaczony jest do przygotowania ministrantów i lektorów do posługi przy ołtarzu w ramach zwykłej formacji Służby Liturgicznej. Służyć może także duszpasterzom prowadzącym formację grup ministranckich przy parafiach. Kompendium uwzględnia opcje: Msza św. celebrowana przez jednego kapłana i koncelebrowana, Msza św. uroczysta, Msza św. z jednym i dwoma diakonami, Msza św. celebrowana przez biskupa.

Do Kompendium dołączony został obszerny dodatek zawierający m.in. instrukcję posługiwania się kalendarzem liturgicznym, praktyczny przewodnik po Mszale Rzymskim i słownik podstawowych pojęć liturgicznych. Kompendium zostało zatwierdzone i wydane za zgodą stosownych Władz Duchownych.

Zobacz także