Częstochowa: zainaugurowano katechezy z wychowania liturgicznego

Postawy liturgiczne, podstawowe zasady ministrantury, struktura Mszy św. to niektóre z tematów, jakie będą poruszane w ramach katechez z wychowania liturgicznego. Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Częstochowie wprowadziła je dla uczniów klas trzecich.

Katechezy o znaczeniu liturgii mają być naturalną kontynuacją przeżyć związanych z przyjęciem I komunii świętej – podkreśla s. Irena Makowicz, dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej. – Chcemy, by dzieci poprzez poznanie piękna liturgii coraz głębiej wchodziły w osobistą relację z Chrystusem. A także – by poprzez znajomość podstawowych elementów liturgii Mszy św. i podstawowych zasad Liturgicznej Służby Ołtarza bardziej świadomie przeżywały uczestnictwo w Eucharystii – dodaje s. Irena Makowicz.

Obok katechez z wychowania liturgicznego uczniowie klasy III przynajmniej raz w miesiącu będą mieli Mszę św., podczas której sami będą służyć przy ołtarzu. Na koniec roku szkolnego uczniowie zostaną w sposób uroczysty przyjęci do Liturgicznej Służby Ołtarza.

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej powstała w 2000 r. Właścicielem i organem prowadzącym szkołę jest archidiecezja częstochowska. Przy szkole działa również gimnazjum. Od samego początku szczególny patronat nad szkołą objął tygodnik katolicki „Niedziela”. Placówka posiada m.in. dobrze wyposażoną pracownię komputerową i sprzęt multimedialny. Szkoła prowadzi także zajęcia pozalekcyjne: warsztaty choreograficzne, tenis, szachy, dodatkowe zajęcia muzyczne i plastyczne, przedmiotowe koła zainteresowań oraz oferuje naukę dwóch języków obcych (angielski, niemiecki).

inf. KAI

 

Zobacz także