Członkowie Bractwa św. Piotra przyjęli święcenia prezbiteratu

W sobotę, 10 czerwca w kościele Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Wigratzbad w Niemczech, z rąk Jorge A. kard. Mediny Esteveza sakrament święceń kapłańskich przyjęła grupa diakonów, członków Kapłańskiego Bractwa Świętego Piotra. Wśród nowych prezbiterów znalazł się polski diakon rodem z Łomży Andrzej Komorowski.

Następnego dnia, w uroczystość Trójcy Świętej, ks. Andrzej Komorowski odprawił mszę świętą prymicyjną. Neoprezbiter odprawi także msze prymicyjne w Polsce.

Kapłańskie Bractwo Świętego Piotra zostało założone 18 lipca 1988 w opactwie cysterskim Hauterive w Szwacjarii przez dwunastu księży i grupę seminarzystów. Wkrótce po założeniu Bractwa, ordynariusz diecezji augsburskiej w południowych Niemczech, biskup Joseph Stimpfle, na prośbę kardynała Ratzingera erygowal pierwszy dom Bractwa na terenie Sanktuarium Maryjnego w miejscowości Wigratzbad w Bawarii gdzie obecnie znajduje się europejskie seminarium Bractwa, a także jego Dom Generalny. Jeszcze w październiku tego samego roku do Wigratzbad przybyła grupa księży i około trzydziestu seminarzystów gotowych zacząć „od zera”. Obecnie Bratcwo liczy ponad 130 księży i 130 seminarzystów.

Po zakończeniu swojej formacji, księża Kapłańskiego Bractwa Świętego Piotra służą wiernym w różnych placówkach, znajdujących się na terenie Francji, Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Wloch, Stanow Zjednoczonych, Australii, Kanady, Wielkiej Brytanii a ostatnio także Nigerii. Działalność Bractwa odbywa się zawsze pod nadzorem biskupa diecezjalnego przy zachowaniu własnych przepisów Konstytucji. Księża Bratcwa mieszkają w małych wspólnotach koncentrując się w swojej pracy duszpasterskiej na dawaniu świadectwa Ewangelii poprzez kaznodziejstwo, katechezę, edukację młodzieży (szkoły, harcerstwo) a także poprzez organizowanie pielgrzymek i rekolekcji. Za pełną zgodą Stolicy Apostolskiej oraz lokalnego biskupa, księża świadczą pełną posługę sakramentalną dla wiernych zgodnie z księgami liturgicznymi, obowiązującymi w 1962 roku.

na podst. christianitas.pl (za fssp.org)

 

Zobacz także