Czwarta konferencja o sposobach modlitwy św. Dominika

W oktawie Wielkiej Nocy szczególnie serdecznie zapraszamy do klasztoru ss. Dominikanek "Na Gródku" (ul. Mikołajska 21) na wspólne nieszpory oraz kolejną konferencję o dziewięciu sposobach modlitwy św. Dominika. W czwartek, 12 IV, o. Tomasz Gałuszka OP opowie o adoracji krzyża:

Zwróciwszy twarz do krucyfiksu, z największą uwagą wpatrywał się weń, przyklękając wciąż i wciąż bez końca. Była w Świętym Dominiku wielka ufność w miłosierdzie Boże dla siebie i licznych grzeszników, w miłosierdzie potrzebne dla zachowania braci nowicjuszów, których przygotowywał, aby rozesłać na kaznodziejstwo dusz. Spoczywał na klęczkach w duchowym olśnieniu niekiedy bardzo długo. Ten zwyczaj zginania kolan zachowywał też w podróży, zarówno w gospodach, po trudach wędrówki, jak i w drodze. I tak bardziej przykładem niż nawoływaniem nauczał braci tego zwyczaju.

Jak co miesiąc, spotkanie rozpocznie się nieszporami o g. 18.00, po których nastąpi konferencja oraz półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu. "Gródkowy" cykl jest częścią obchodów 800-lecia powstania pierwszego klasztoru mniszek dominikańskich oraz 750-lecia śmierci św. Jacka (strona internetowa Jubileuszu: www.750jacek.pl).

O. Tomasz Gałuszka OP jest teologiem i historykiem teologii. Interesuje się zwłaszcza średniowieczem: obecnie m.in. bada egzegezę biblijną tego okresu (w 2006 r. ukazała się jego książka Badania nad Biblią w XIII wieku. Super Psalmum XXIII) oraz przygotowuje edycję naukową Lectura super Matthaeum św. Tomasza z Akwinu. Pracuje nad doktoratem w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również koordynatorem Jubileuszu 750-lecia śmierci św. Jacka.

el

Eliza Litak

Zobacz także