Czwartek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu

(Est 14,17k-m.r-t)

(Est 14,17k-m.r-t)

Królowa Estera zwróciła się do Pana, przejęta niebezpieczeństwem śmierci. I błagała Pana, Boga Izraela, i rzekła: Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś jedyny, wspomóż mnie samotną, nie mającą oprócz Ciebie żadnego wspomożyciela, bo niebezpieczeństwo jest niejako w ręce mojej. Ja słyszałam od młodości mojej w pokoleniu moim w ojczyźnie, że Ty, Panie, wybrałeś Izraela spośród wszystkich narodów i ojców naszych ze wszystkich ich przodków na wieczystą posiadłość i uczyniłeś im tak wiele rzeczy według obietnicy. Wspomnij, Panie, pokaż się w chwili udręczenia naszego i dodaj mi odwagi, Królu bogów i Władco nad wszystkimi władcami. Daj odpowiednią mowę w usta moje przed obliczem lwa i obróć serce jego ku nienawiści do wroga naszego, aby zginął on sam i ci, którzy z nim jedno myślą. Wybaw nas ręką Twoją i wspomóż mnie opuszczoną i nie mającą nikogo oprócz Ciebie, Panie, który wiesz wszystko.
 

(Ps 138,1-3.7c-8)
Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

I będę sławił Twe imię za łaskę Twoją i wierność.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Wybawia mnie Twoja prawica.
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki, nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

(Mt 7,7-12)

Jezus powiedział do swoich uczniów: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy
 

 

Minęło już wiele dni naszej wędrówki, która jest nie tyle podrożą co pielgrzymką. Padło już wiele słów, którymi Bóg dzięki Kościołowi nakarmił nasze serca. Wiele czasu każdy z nas zapewne spędził już na modlitwie i medytacji. Podjęte są postanowienia i trud wypełniania ich. Po tygodniu wielu z nas może powiedzieć o podejmowanym trudzie poznawania siebie samego w świetle Bożego słowa, poznawania dobrych i złych stron każdego z nas. Tak wygląda prawdziwa droga po pustyni. Jest to droga w skwarze i upale i pełna niebezpieczeństw, droga trudna, gdzie każdy krok graniczy z cudem.

Po kilku dniach pochylamy się nad kolejną porcją słowa, które w swej głębi pyta się każdego, kto zmierza w naszej wędrówce, kim dla Ciebie jest Bóg. Estera pełna cierpienia i świadoma niebezpieczeństwa jej grożącemu, wołająca o pomoc ale jednocześnie wyznaje swoją wiarę, tworzy jej Credo, jej wyznanie relacji z Bogiem. Porzucona przez najbliższych, samotna do granic wszelkich możliwości. Jej życie podobne jest do śmierci. Pośród tego stanu, w sytuacji rozrywającego serca woła do Boga. Być może podobna sytuacja jest w Twoim życiu. Być może życie tak "dało ci popalić", że masz już wszystkiego dosyć. Nie widzisz już sensu swojego życia. Może Twoje serce zostało tak bardzo zranione, że nie potrafisz już kochać. I nie masz już sił. Popatrz właśnie dzisiaj na Esterę i tak jak ona zacznij nie mówić, ale wołać, nie szeptać ale krzyczeć do Boga. Przypomnij sobie co On uczynił w twoim życiu i to wszystko co ci o Nim mówiono od Twojej młodości i zacznij wierzyć.

Jeżeli w swojej wędrówce życiowej wszedłeś w straszną noc i nie widać ani śladu ani żadnych przesłanek na świt – zacznij szukać, kołatać i wołać do Boga. Może właśnie jest dziś taki dzień, byś przestał liczyć nie na siebie, ale Boga. Umiesz liczyć-licz na Boga. Jeżeli po raz kolejny upadłeś i nie potrafisz z tego wyjść. Jeżeli nie masz sił czy odwagi wyjść z nałogu to daj to Bogu.
Jeżeli chcesz, by Jezus był twoim Panem – pozwól Mu na to!
Jeżeli chcesz, by Jezus był twoim Życiem – nie bój Mu się oddać życia!
Jeżeli chcesz, by był Prawdą i Światłem – nie uciekaj w świat fikcji, ale stań przed Nim takim jakim jesteś! Pozwól Mu być w twoim życiu takim jakim On naprawdę jest. Pozwól Mu być takim jakim jest, a nie takim jakim ja chcę by był!

Jeżeli chcesz dotrzeć do celu i pokonać trudności, które spotykają każdego z nas to nie unikniesz pytania: kim dla ciebie jest Bóg? Kim naprawdę On dla ciebie jest? Nie to co On nim wiesz, ale kim dla ciebie jest w rzeczywistości.

Na tyle moje życie nabierze sensu jeżeli będę umiał odpowiedź sobie i Jemu odpowiedzieć na to pytanie. Moja modlitwa będzie wtedy szczera i wypływająca z serca, a nie tylko z ust jako zlepek słów nie zrozumiałych. Eucharystia wtedy będzie spotkaniem, a nie obowiązkiem. W końcu śmierć będzie przejściem, a nie końcem.

Jako podsumowanie polecam oglądnięccie filmu/prezentacji o tym kim Jezus już od dzisiaj może być dla każdego z nas!

 

<<< WIĘCEJ: www.pascha2011.blogspot.com >>>


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Marek Krzyżkowski CSsR

Marek Krzyżkowski CSsR na Liturgia.pl

Prezbiter, redemptorysta. Obecnie posługuje w Szczecinie. Główne zainteresowania: liturgia (szczególnie liturgia Triduum Paschalnego), teologia liturgii. Blog: http://marekcssr.blog.deon.pl. Kanał na youtube: https://www.youtube.com/channel/UCbaktzKhbO-naAWhz7dQAGQ