Czwartek w Oktawie Wielkanocy

Wspominanie Jezusa przywołuje Go, a przywoływanie powoduje Jego przyjście. I to radosne wspominanie i to smutne, pełne rozczarowania. Jezus lubi, gdy się o Nim mówi.

JEZUS LUBI, GDY SIĘ O NIM MÓWI

Łk 24, 35–48 Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

Wspominanie Jezusa przywołuje Go, a przywoływanie powoduje Jego przyjście. I to radosne wspominanie i to smutne, pełne rozczarowania. Jezus lubi, gdy się o Nim mówi.

Mamy czytać Pismo, nie dlatego, że tak mówi ksiądz na kazaniu czy katechizm, ale dlatego że czytając – naszym pragnieniem przywołujemy Pana, który otwiera nam oczy, serce i myśl na Siebie, a wtedy dokonuje się Spotkanie. Prawdziwe, z rzeczywistym Zmartwychwstałym Jezusem.

Jeśli powiem ci, że tak miało się stać, miał wypełnić Pisma, miał cierpieć i zmartwychwstać – to powiesz, że przecież to wszystko wiesz i że mam się nie wymądrzać. Ale co zrobisz, jeśli to On sam stanie przed tobą i to powie specjalnie do ciebie? Otworzy się twoje serce, myśl i oczy – spotkasz Go, żywego Pana, Twoja radość będzie pełna. Takie spotkanie zmienia myślenie i życie. Wtedy usłyszysz „Pokój wam”. Hebrajskie słowo szalom (pokój) ma bardzo głębokie znaczenie. Nie oznacza braku niepokoju, braku wojny – jest znacznie szersze. Ów pokój to dar Mesjasza i znak Jego czasów – jest efektem zbawienia, pełnią pojednania z Bogiem i ludźmi. Tak jak efektem leczenia jest wyleczenie, czyli zdrowie – tak owocem zbawiania jest zbawienie, czyli pokój. Człowiek zbawiony otrzymuje pokój.

Zobacz także

Czwartek w Oktawie Wielkanocy

Notatki nt. pochodzenia kolekty dzisiejszego dnia, wspólnej dla Mszałów Pawła VI i Piusa V

Notatki nt. pochodzenia kolekty dzisiejszego dnia, wspólnej dla Mszałów Pawła VI i Piusa V

none


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....