Czy Ciało Pańskie ukazują także koncelebransi?

Jaka jest interpretacja gestu ukazania przed komunią Ciała Jezusa podczas koncelebry przez wszystkich koncelebransów a nie tylko przez głównego?

Nie ma żadnego uzasadnienia dla ukazywania Ciała Pańskiego przez wszystkich koncelebransów. Przepisy liturgiczne dotyczące Mszy koncelebrowanych mówią, że podczas Modlitwy Eucharystycznej gesty wykonuje sam główny celebrans (OWMR 217). Wspomniany obrzęd jest precyzyjne opisany w Ogólnym wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego w następujący sposób:

Główny celebrans bierze Hostię i trzymając ją podniesioną nieco nad pateną lub nad kielichem, zwrócony do ludu, mówi: Oto Baranek Boży. Dalsze słowa: Panie, nie jestem godzien wypowiada razem z koncelebransami i ludem. (OWMR 243)

Jest napisane jasno: „główny celebrans”, a nie: „wszyscy koncelebransi”. Wielu moich współbraci, i ja również, będąc koncelebransami, trzymamy Ciało Pańskie na złożonych płasko dłoniach (taki sam gest, jak przy przyjmowaniu Komunii św. na rękę) i nie ukazujemy Go ludowi, sami adorując podczas wypowiadania słów: „Panie, nie jestem godzien.”

Ukazywanie Ciała Pańskiego przez wszystkich koncelebransów jest szkodliwe, bo zaciemnia czytelność znaku. Proszę sobie przypomnieć, że Mszał Rzymski wyraźnie nakazuje, aby podczas adoracji Krzyża w Wielki Piątek, używać tylko jednego Krzyża. Tego domaga się czytelność znaku – jeden jest tylko Krzyż, na którym umarł Chrystus Pan. Tutaj jest podobnie: jest zaciemniające i nieczytelne, gdy przy słowach „Oto Baranek Boży”, ukazywanych jest „kilku Baranków” (przepraszam za sposób wyrażenia, ale a ten sposób jasno dociera do nas, o co chodzi).

Michał Pac OP

Zobacz także