Czy celebrans może prowadzić śpiew?

Czy ksiądz celebrujący Mszę św może prowadzić śpiew na przygotowanie darów zamiast wypowiadać przewidziane teksty? Spotkałam się z takim przypadkiem dwukrotnie w różnych parafiach podczas Mszy św w dzień powszedni , przy małej ilości wiernych i bez organisty. Celebrans śpiewał pieśń wykonując przewidziane gesty (unosząc patenę z chlebem, potem kielich, pochylając się na Przyjmij nas Panie...”) aż do obmywania rąk włącznie. Czy jakieś przepisy liturgiczne dopuszczają takie postępowanie czy było to nadużycie?

Jagna

Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego (OWMR 141-145) stwierdza jednoznacznie, że kapłan ma wypowiadać przepisane formuły – głośno (podczas cichej mszy, bez śpiewu) lub cicho (jeżeli jest wykonywany śpiew). Animowanie śpiewu w pierwszym rzędzie należy do kantora lub organisty. Ponadto Sobór Watykański II mówi o trzech stopniach śpiewu liturgicznego.

Do pierwszego stopnia należą:

a) w obrzędach wejścia:
– pozdrowienie kapłana z odpowiedzią ludu,
– modlitwa,

b) w liturgii słowa:
– aklamacje przy Ewangelii,

c) w liturgii eucharystycznej:
– modlitwa nad darami ofiarnymi,
– prefacja z dialogiem i Sanctus,
– doksologia kończąca kanon,
– modlitwa Pańska ze wstępem i embolizmem,
– Pax Domini,
– modlitwa po Komunii,
– formuły odesłania wiernych.

Do drugiego stopnia należą:
a) Kyrie, Gloria i Agnus Dei,
b) Symbol,
c) Modlitwa wiernych.

Do trzeciego stopnia należą:
a) śpiew przy procesji wejścia i komunii,
b) śpiew po Lekcji,
c) alleluja przed Ewangelią,
d) śpiew na ofiarowanie,
e) śpiew tekstów Pisma świętego (chyba że bardziej odpowiednim byłoby
ich czytanie).

Zachęcamy również do lektury poruszającego ten problem tekstu Trzecie słowo o muzyce kościelnej autorstwa o. Tomasza Kwietnia OP, który to tekst jest dostępny pod adresem: http://test.liturgia.pl/?q=node/5809

 

Zobacz także