Czy można przyjmować Komunię świętą dwa razy w ciągu dnia?

Obiło mi się o uszy jak i wyszukałem w internecie, iż można przystąpić do stołu Pańskiego drugi raz w ciągu dnia ale tylko wtedy gdy się uczestniczy w Eucharysti po raz drugi. Powoływano się przy tym na Kodeks Prawa Kanonicznego (kan.917). Wzbudziło jednak moje wątpliwosci co do tego czy w każdy dzień.

Istotnie, komunię świętą można przyjąć powtórnie tego samego dnia, ale jedynie podczas uczestnictwa we mszy świętej. Warto podkreślić, że nie musi to być druga Eucharystia, w której uczestniczy się danego dnia. Można – w szczególnych sytuacjach – przyjąć Pana Jezusa poza mszą świętą, z zasady jednak powinno się uczestniczyć we mszy świętej, by przystąpić do komunii. Jeżeli natomiast przystępuje się do komunii drugi raz tego dnia, wolno to uczynić – jeżeli okoliczności za tym przemawiają – jedynie uczestnicząc w Eucharystii.

Wiatyk – jako ostatnie przyjęcie Pana Jezusa w ziemskim życiu człowieka – nie jest w ten sposób ograniczony. Można go udzielić zawsze.

Zobacz także