Czy można przyjmować komunię pod dwiema postaciami, gdy udziela jej szafarz nadzwyczajny?

Czy to prawda, że nie powinno się udzielać komunii pod dwiema postaciami, jeżeli nie ma do tego wystarczającej liczby księży lub diakonów? Czy szafarz nadzwyczajny, udzielający obu postaci, popełnia nadużycie? Czy nie można przyjmować komunii pod dwiema postaciami, gdy udziela jej szafarz nadzwyczajny?

Jeżeli w sytuacji gdy komunia pod dwiema postaciami jest dozwolona i tradycyjnie przyjęta, nie ma księdza ani diakona mogących udzielać Krwi Chrystusa, nie może być to uznane za nadużycie uprawnień nadzwyczajnego szafarza komunii świętej.

Nie ma powodu, by nie przyjąć kielicha podanego w ten sposób, jednak nie ma też obowiązku jego przyjęcia.

Przyjmowanie komunii pod dwiema postaciami jest doskonalsze z symbolicznego punktu widzenia, jednak należy pamiętać o nauczaniu Kościoła, mówiącym wyraźnie, że Chrystus jest w pełni obecny w każdej z postaci.

Stąd komunia jest całkowicie ważna, nawet gdy przyjęta tylko pod postacią chleba. Nieprzyjęcie kielicha nie pozbawia dodatkowych łask.

o. Edward McNamara
tłum. Piotr Bator

Powyższy tekst pochodzi ze strony www.zenit.org i zamieszczony został dzięki uprzejmości międzynarodowej agencji informacyjnej Zenit, zajmującej się sprawami związanymi z Kościołem katolickim. Zenit publikuje m.in. pytania dotyczące liturgii, na które odpowiada o. Edward McNamara, profesor liturgiki papieskiego uniwersytetu Regina Apostolorum.

 

Zobacz także