Czy można użyć oficjum za zmarłych w czasie wspomnienia?

Pytanie dotyczy Liturgii Godzin: czy w dniu, w którym przypada wspomnienie obowiazkowe można wziąć oficjum za zmarłych?

Zgodnie z Ogólnym Wprowadzeniem do Liturgii Godzin, (OWLG, punkt 245) można wybrać oficujm wotywne, kiedy przypada wspomnienie obowiązkowe. Nie jest to dopuszczalne w uroczystości, niedziele Adwentu, Wielkiego Postu i Wielkanocy, oraz w Środę Popielcową, podczas Wielkiego Tygodnia, w ciągu Oktawy Wielkanocy i we Wspomnieniu wszystkich wiernych zmarłych. W indywidualnie odprawianym oficjum wybór nie jest obwarowany dodatkowymi obostrzeniami (poza wymienionymi wyżej), natomiast w oficjum wspólnotowym należy wziąć pod uwagę przepisy obowiązujące daną wspólnotę (np. konstytucje zakonne).

Michał Pac OP

Zobacz także