Czy na obrzędy Wielkiego Piątku udajemy się za krzyżem?

Czy na obrzędy Wielkiego Piątku udajemy się za krzyżem z towarzyszeniem akolitek, czy też krzyż pojawia się dopiero na Adorację Krzyża?

Andrzej z Gdańska

Liturgia Męki Pańskiej rozpoczyna się od wejścia w ciszy asysty i celebransa, bez Krzyża i akolitek. Nie ma ich też przy ołtarzu, który ma być obnażony. Krzyż wnosi się dopiero po zakończeniu uroczystej modlitwy powszechnej.

Mszał Rzymski przewiduje dwie formy ukazania Krzyża: albo poprzez przyniesienie do ołtarza zasłoniętego Krzyża i stopniowe odsłanianie go przy trzykrotnym śpiewie antyfony Oto drzewo Krzyża, albo poprzez wnoszenie odsłoniętego Krzyża i ukazywanie go (również przy śpiewie antyfony Oto drzewo Krzyża) przy wejściu do kościoła, w jego środku i przy ołtarzu. Antyfony Oto drzewo Krzyża (łac. Ecce lignum Crucis), prawdopodobnie przejętej z liturgii bizantyjskiej, używano już w VIII wieku, a od IX wieku powtarzano ją trzykrotnie, śpiewając za każdym razem na coraz wyższym tonie.

Michał Pac OP

Zobacz także