Czy nastąpi ugoda Watykanu z Bractwem Świętego Piusa X ?

Włoski dziennik Il Giornale donosi, że coraz bliższe jest zawarcie porozumienia między Watykanem a Bractwem Świętego Piusa X, założonym przez francuskiego arcybiskupa Marcela Lefebvre'a. Według gazety Stolica Apostolska oczekuje obecnie odpowiedzi tradycjonalistów na przedłożone im propozycje.

Dziennik twierdzi, że przed kilkoma tygodniami Stolica Apostolska wysłała Bractwu Świętego Piusa X pakiet szczegółowych propozycji, które są warunkiem zawarcia zgody i powrotu Bractwa do Kościoła. Jak pisze "Il Giornale", Watykan proponuje podpisanie porozumienia teologicznego, parafowanego w 1988 roku przez Arcybiskupa Lefebvre’a i ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary Kardynała Josepha Ratzingera, zdjęcie ekskomuniki nałożonej po wyświęceniu przez Założyciela Bractwa czterech Biskupów i nadanie Bractwu statusu zbliżonego do ordynariatu polowego.

Jednocześnie Stolica Apostolska zgodzi się na to, aby tradycjonaliści używali mszału przedsoborowego, czego się domagają.

Negocjacje, rozpoczęte w 2000 roku, zostały przyspieszone po wyborze Jego Świątobliwości Benedykta XVI. Latem zeszłego roku przyjął on Przełożonego Bractwa Św. Piusa X, bp. Bernarda Fellaya, który ostatnio został wybrany na kolejną, 12-letnią kadencję.

Christianitas.pl za PAP

 

Zobacz także