Czy stosuje się okadzanie koncelebransów?

Czy obecnie należy okadzać koncelebransów? Słyszałem, że wydano dokument, który mówi, że już nie. Szukam tego dokumentu.

Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego (OWMR, p. 276 ppkt. d)) mówi o okadzeniu darów, ołtarza kapłana (chodzi tu o głównego celebransa) oraz ludu (podczas koncelebry pozostali koncelebransi okadzani są wraz z ludem).

Michał Pac OP

Zobacz także