Czy świecki może pomagać w rozdawaniu Komunii św. w Wielki Czwartek?

Jestem alumnem pierwszego roku seminarium. Mój ksiądz proboszcz chciałby w tym roku udzielić w czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek Komunii św. pod dwiema postaciami. Wyglądałoby to tak: dwóch świeckich nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. (jeden komunikuje, drugi trzyma puszkę z komunikantami) oraz ksiądz proboszcz udzielający Komunii św., ja trzymałbym puszkę z Chlebem Pańskim. Czy w takiej sytuacji świecki może trzymać puszkę z konsekrowanymi komunikantami?

Nie widzę przeciwwskazań, aby alumn poproszony przez ks. proboszcza w ten sposób pomagał w udzielaniu Komunii świętej. Mszał mówi o upoważnieniu do udzielania Komunii świętej w znaczeniu faktycznego podawania Ciała Pańskiego. W tym wypadku, jak rozumiem, chodzi tylko o trzymanie naczynia ze Postacią Chleba. Ksiądz proboszcz może to zlecić także każdemu odpowiednio przygotowanemu wiernemu świeckiemu.

Zobacz także