Czy zgodzisz się aby On się stał?

Komentarz do czytań na IV Niedzielę Adwentu roku C

To już blisko. Za chwilę się stanie. Oto Pan przybędzie. Oto jest. On – pochodzący od Początku wszystkiego; którego wieku nie mierzy się w latach, albowiem narodził sie w dniach wieczności, wcześniej nim jakikolwiek czas zaistniał. Nazwany Pokojem, Sprawiedliwym, Pasterzem, władający nieskończoną mocą Pana. Ten, którego władza siega dalej niż sięgają granice światów, Stał Się między nami.

Kiedyś.

Teraz przychodzi znowu, aby się narodzić w nas i przez nas.

Oto dziś do każdego z nas przybywa Syn Wysokości, dziś Anioł Świętego pyta każdego z nas: czy zgodzisz się, aby On się stał? Czy przyjmiesz Go? Czy rozradujesz się z Jego obecności? Czy pozwolisz aby napełnił cię Duch Pana?

„Pan wyda ich do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić“…

Albowiem ciemność i całun śmierci będzie spoczywać na obliczu świata aż do chwili, gdy każdy z nas pocznie i porodzi Syna w sobie, gdy pozwoli Bogu stać się w swoim ciele i w swojej krwi i przemienić je w Jego Ciało i Jego Krew. Pan bowiem nie chce naszych ofiar ani naszych darów, tylko naszego ciała, tylko nas samych. Albowiem to nasze ciało i krew rozpoznaje Pana, albowiem to nasze ciało i krew zmartwychwstanie przez Jego zmartwychwstałe Ciało i Krew. On pragnie w sobie zgromadzić wszystkich ludzi, albowiem jest wszystkimi, jest Adamem, jest scaleniem. Tylko w Nim wziesiemy się, tylko w Nim powrócimy do naszego domu, do miejsca naszej tęsknoty.

Czy starczy nam odwagi by powiedzieć: „Oto idę abym spełniał Twoją wolę?“

Pan czeka na nas.
Jeszcze.
Obyśmy się nie spóźnili.
Obyśmy nie pozostali poza Nim, kiedy nadejdzie Dzień Przejścia.

Niebiosa spuście Sprawiedliwego jak rosę,
niech jak deszcz spłynie z obłoków,
niech otworzy się ziemia
 i przyjmie Zbawiciela! 

I wtedy nadejdzie Koniec, który jest Początkiem.
To co będzie w Nim nie zginie, ale ocaleje – w Nim.

Agnieszka Myszewska-Dekert

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.