Czym była strona Ewangelii w liturgii potrydenckiej?

Proszę o wyjaśnienie co w przedsoborowej liturgii oznaczała strona Ewangelii.

Marek

W przedsoborowej liturgii Ewangelia była proklamowana z mszału przez kapłana stojącego przy ołtarzu i zwróconego twarzą do niego. Mszał w różnych momentach mszy znajdował się po prawej lub po lewej stronie ołtarza (patrząc od strony ludu i kapłana, który sprawował mszę twarzą do ołtarza). Celebrans proklamował Ewangelię stojąc po lewej stronie ołtarza, stąd też nazwano tę stronę ołtarza „stroną Ewangelii”. Szersze omówienie tego zagadnienia w kontekście całej liturgii trydenckiej można znaleźć na stronach internetowych www.msza.net oraz www.fssp.org. Strony te są redagowane przez osoby związane z mszą przedsoborową, które jednak – w przeciwieństwie do lefebrystów – pozostają w łączności ze Stolicą Apostolską i mają jej pozwolenie na sprawowanie mszy w tym rycie.

Zobacz także