Czym zdumiewają się ludzie w synagodze w Kafarnaum?

Przybyli do Kafarnaum i zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wolać: „Czego chcesz od nas Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego!” Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. (Mk 1.21 – 28)

Tyle razy słyszałem, czytałem i medytowałem ten fragment. Wyświechtał się, treść tak dobrze znana, że niezauważalna. Żadnej podniety dla myśli. I tylko to: „zdumiewali się” jeszcze słyszę. Tak przeżyć świeżość tego zdumienia! To zaparcie tchu w piersiach, ogarniający podziw, entuzjazm. Czy medytując mogę stworzyć w sobie środowisko, by to przeżycie się zjawiło? Żadnych manipulacji na emocjach. Raczej pytanie. Co jest przedmiotem tego zdumienia? Szansą na to, by stać się jednym z tego tłumu zdumionych, jest rozpoznać to, co ich do głębi porusza. Nad tym medytować. Wyczuwam, co ich zdumiewając zachwyca. Władczość Jezusa.

Trzeba rozmyślać nad władczością jako jednym z ludzkich przymiotów. Trzeba rozmyślać nad władczością Jezusa. Niełatwe. Człowiek władczy, to znaczy jaki? Co odpowiedziałbym, gdyby mi ktoś zadał takie pytanie? A gdybym odwrócił je od siebie i skierował do tych, którzy czytają mój blog? Czy wspólnie moglibyśmy skonstruować na nie odpowiedź? Gdyby się udało, to może przynajmniej niektórzy z nas podzieliliby ten entuzjazm z synagogi w Kafarnaum.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Marian Grabowski

Marian Grabowski na Liturgia.pl

Dr hab. fizyki teoretycznej, profesor zwyczajny nauk humanistycznych. Kierownik Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Zajmuje się aksjologią nauki, etyką, antropologią filozoficzną. Autor m.in. książek: "Historia upadku", "Pomazaniec. Przyczynek do chrystologii filozoficznej", "Podziw i zdumienie w matematyce i fizyce".