Dawid Kusz OP

Dawid Kusz OPDawid Kusz OP

Dawid Kusz, dominikanin (święcenia kapłańskie przyjął w 2005 r.). Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej (specjalność: Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno–instrumentalnych; Nauczanie przedmiotów teoretyczno–muzycznych).

Prowadził liczne warsztaty chóralne oraz śpiewu liturgicznego między innymi w Gdańsku, Lublinie, Wrocławiu a także w Brukseli. Prowadzi zajęcia z dyrygentury i kształcenia słuchu we Wrocławskim Studium Wokalno – Liturgicznym oraz wykłada chorał gregoriański w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie.

Jako śpiewak współpracował między innymi z takimi zespołami, jak Bornus Consort (Warszawa), Capella Cracoviensis, Collegium Zielenski czy z Chórem Polskiego Radia.

Jest autorem wielu pieśni i opracowań liturgicznych, tworzonych w środowisku dominikańskim. Dokonał też nagrania czterech płyt (w tym dwóch autorskich) oraz kilku nagrań dla radia i telewizji.

Zobacz także