Dialog Kościoła ze sztuką

Krakowska Akademia Muzyczna w zeszłym tygodniu obchodziła jubileusz 75 urodzin Krzysztofa Pendereckiego, kompozytora, byłego jej rektora. W ramach jubileuszu odbyły się dwa koncerty jego muzyki, w których, jako śpiewak miałem możliwość wziąć udział. Głównie była to muzyka religijna: Psalmy Dawida – „młodzieńcze” dzieło kompozytora oraz Credo. Tak, jest to muzyka religijna. Penderecki lubi porównywać dzieło muzyczne do drzewa: ma być zakorzenione w ziemi, tj. w tradycji, dodajmy chrześcijańskiej tradycji oraz ma sięgać nieba, być na chwałę Stwórcy.

Przy tej okazji zrodziła się moja refleksja, czy i jak Kościół podejmuje dialog ze współczesną sztuką, czy – posługując się słowami pewnego teologa – Kościół jest „duchową ojczyzną”, dla tych, którzy poprzez dźwięki chcą wyrazić swoja wiarę, przywiązanie do chrześcijańskiej tradycji. Nie chodzi tylko o Pendereckiego, ale o całą rzeszę współczesnych artystów muzyków, plastyków. Czy „udostępnianie” kościoła na koncert już jest tym dialogiem, czy jeszcze nie, a jeżeli nie, to na czym ten dialog ma polegać?

Czy w formacji kapłańskiej, zakonnej jest czas i miejsce, by uwrażliwiać na piękno, czy zachęca się do udziału w koncertach, wystawach? Nie jest to oskarżenie kogokolwiek, raczej pytania, które warto przemyśleć. 


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Dawid Kusz OP

Dawid Kusz OP na Liturgia.pl

Dominikanin. Święcenia kapłańskie przyjął w 2005 roku. Prowadził liczne warsztaty muzyki liturgicznej w kraju i za granicą. Dokonał nagrania czterech płyt, w tym dwóch autorskich. Wykłada chorał oraz śpiew liturgiczny w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie; prowadzi zajęcia dydaktyczne we Wrocławskim Studium Wokalno-Liturgicznym oraz Szkole Śpiewu Liturgicznego w Warszawie. Decyzją ks. kard. Stanisława Dziwisza został włączony w skład Komisji ds. Muzyki Kościelnej Archidiecezji Krakowskiej.