Diecezja płocka ma 10 nowych kapłanów

10 nowych księży wyświęcił w płockiej katedrze bp Stanisław Wielgus. W słowie skierowanym do neoprezbiterów, wezwał ich do autentyzmu w posługiwaniu kapłańskim. Razem z nowo wyświęconymi diecezja płocka ma obecnie 604 kapłanów. Nowo wyświęceni kapłani pochodzą z różnych środowisk. Wszyscy uwieńczyli studia seminaryjne stopniem magistra teologii.

"Wasze kapłaństwo ma być szczere i autentyczne. Macie nie tylko organizować modlitwę, ale gorliwie się modlić, nie tylko mówić o Bogu, ale z Nim rozmawiać. Winniście nie tylko umacniać wiarę innych, ale sami być przykładem żywej wiary, nie tylko wzbudzać w ludziach nadzieję, ale sami mieć głęboką nadzieję w Bogu, nie tylko uczyć o miłości, ale sami kochać ludzi, być dla nich dobrymi i życzliwymi" – mówił biskup płocki.

Prezbiterat jest drugim po diakonacie stopniem sakramentu święceń. Materią tego sakramentu jest włożenie rąk przez biskupa na głowę nowo konsekrowanego kapłana, formą zaś – wypowiadane również przez biskupa słowa modlitwy konsekracyjnej. Elementem dopełniającym jest namaszczenie dłoni nowo wyświęconych kapłanów olejem krzyżma oraz przekazanie im przez biskupa pateny z chlebem i kielicha z winem. Sakrament kapłaństwa uprawnia do sprawowania wszystkich sakramentów, z wyjątkiem udzielania święceń kapłańskich i (poza wyjątkowymi wypadkami) bierzmowania, które są zastrzeżone dla biskupa. Uroczystość święceń jest jednocześnie pierwszą w życiu neoprezbiterów koncelebrą Mszy św. Po obrzędzie święceń przywdziewają oni ornaty i uczestniczą w Eucharystii jako koncelebransi. Pierwsze "samodzielne" Msze św., zwane prymicjami, odprawią w najbliższą niedzielę w swoich parafiach.

inf. KAI

 

Zobacz także