Dobór pieśni na Środę Popielcową (2007)

Wejście:

Bliskie jest Królestwo Boże („Exultate Deo”, s.241)

Liturgia Środy Popielcowej niesie ze soba wezwanie: „Nawracacie się i wierzcie w Ewangelię”. Pamiętając o tym nakazie, możemy rozpocząć Eucharystię od śpiewu Bliskie jest Królestwo Boże.

Przygotowanie darów:

Modlitwa o skruchę (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W nawiązaniu do pslamu, który śpiewamy podczas dzisiejszej liturgii, podczas przygotowania darów można zaspiewać pieśń, w której prosimy o to, aby Pan Bóg oczyścił nasze serca i dał nam siły, byśmy potrafili walczyć z tym, co jest w nas słabe.

Komunia:

Panie mój, nie jestem godzien („Niepojęta Trójco”, s.172)

W czasie komunii proponujemy pieśń, która wyraża naszą wielką skruchę, ale i nadzieję na to, że Pan, który nas karmi przy swoim stole, może nas uzdrowić z naszych grzechów i nieprawości.

Wyjście:

De profundis („Niepojęta Trójco”, s.314)

W antyfonie na wejście słyszeliśmy: „Panie, Ty wszystkim okazujesz miłosierdzie i żadnego ze swych stworzeń nie masz w nienawiści”. Ufni w Boże miłosierdzie, oddajmy się w opiekę Panu, wierząc w to, że On doda nam sił, abyśmy mogli stale się przemieniać.

 
Monika Mystkowska

Zobacz także