Dobór pieśni na uroczystość Najświętszej Trójcy

Zakończyliśmy okres paschalny, ale świętujemy dalej. Dziś – uroczystość Trójcy Przenajświętszej.

Wejście: Niepojęta Trójco (Niepojęta Trójco, t. I, s. 4)
. Może i mało to oryginalny wybór, ale trudno mi znaleźć bardziej odpowiednią pieśń na rozpoczęcie dzisiejszej Mszy Świętej. Zresztą: czy w śpiewie liturgicznym chodzi o oryginalność?

„Niepojęta Trójco”
fragm. z płyty „Niepojęta Trójco”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/niepojeta_trojco/02.mp3

Przygotowanie darów: Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy hymn (m.: A. Gouzes OP, Niepojęta Trójco, t. I, s. 165) lub Królu niebieski, pocieszycielu (m. prawosławna, Niepojęta Trójco, t. I, s. 207)

Zwrotki pierwszej z tych pieśni to psalm 33, który dziś jest psalmem responsoryjnym – możemy do niego powrócić podczas przygotowania darów. Natomiast pieśń Królu niebieski, w moim odczuciu, doskonale odwołuje się do wszystkich Trzech Osób Boskich: śpiewamy tu zarówno o niebieskim Królu–Dawcy życia, jak również Zbawicielu, który zbawia nasze dusze, a także o Pocieszycielu, Duchu Prawdy.

Komunia: O Salutaris Hostia (m.: P. Bębenek, Niepojęta Trójco, t. II, s. 351)
Druga zwrotka tego pięknego hymnu rozpoczyna się od słów Unitrinoque Domino – Bogu w Trójcy Jedynemu, jest to zatem pieśń eucharystyczna idealnie pasująca na uroczystość Trójcy Świętej.

A jeśli ktoś nie zdążył jeszcze zaśpiewać wielokrotnie ostatnio polecanej pieśni Idźcie na cały świat (lub nie boi się powtórek), to znów Ewangelia podpowiada nam jej użycie.

Idźcie na cały świat (t. i m.: S. Ziemiański SJ, opr.: D. Kusz OP, Niepojęta Trójco, t. II, s. 213)

Uwielbienie: Gloria (m.: Taize, Niepojęta Trójco, t. I, s. 300; lub m.: M. Kłos, Niepojęta Trójco, t. II, s. 402)

W ramach uwielbienia warto zaśpiewać dziś doksologię – używamy jej tak często, że mogła nam spowszednieć, ale to właśnie dziś powinniśmy ze szczególną starannością powrócić do tych słów. Polecam powyższe, proste ostinata, ale ambitnym – kompozycję Palestriny ze str. 426 śpiewnika Niepojęta Trójco. Proszę się nie przerażać dwuchórowym zapisem pieśni – pobieżna analiza nut pokaże, że można wykonać tę doksologię dysponując jednym chórem. Jeśli będą chętni do włożenia wysiłku w przygotowanie tej kompozycji – myślę, że warto się za nią „zabrać". Gloria, m.: G. P. da Palestrina, Niepojęta Trójco, t. II, s. 426.Wyjście: Wielkie są dzieła (m.: J. Sykulski, śpiewnik Niepojęta Trójco, t. II, s. 250)
. Tą pieśnią możemy powrócić do pierwszego czytania, w którym słyszeliśmy jak Bóg przemawia do Mojżesza na górze Horeb, wspominając swe działanie w historii Bożego Ludu.

„Wielkie są dzieła”
fragm. z płyty „Duszo Chrystusowa”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/duszo_chrystusowa/11.mp3

Dobrze jest przygotowując pieśni sięgnąć do antyfon przewidzianych na daną Mszę, jednak należy przy tym zachować czujność i roztropność: dzisiejsza antyfona na komunię wspomina o Duchu, dzięki któremu możemy zwrócić się do Ojca słowami „Abba, Ojcze". Jednak wybranie pieśni pod tym tytułem na śpiew w trakcie dzisiejszej komunii zdecydowanie odradzam 🙂

Zobacz także