Dominikanie na Wielki Post

Od środy popielcowej przez kolejne czterdzieści dni Wielkiego Postu w serwisie polskiej Prowincji Dominikanów dostępne będą codzienne komentarze do czytań mszalnych. "Mamy nadzieję, iż staną się one dla Was zachętą do osobistego spotkania ze słowem Bożym, które prowadzić nas będzie do jak najpełniejszego przeżycia świąt paschalnych" - piszą bracia dominikanie.

"W tegorocznym Orędziu na Wielki Post, którego hasłem są słowa Bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi (Pwt 30, 20), papież Jan Paweł II napisał m.in.:
?Wielki Post każdego roku jawi się nam jako czas sprzyjający wzmożeniu modlitwy i pokuty, otwierając serce na pokorne przyjęcie woli Bożej. W tym okresie wskazywana jest nam duchowa droga, będąca przygotowaniem do ponownego przeżywania wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, przede wszystkim poprzez pilniejsze słuchanie słowa Bożego oraz bardziej wielkoduszne praktykowanie umartwienia, dzięki czemu możemy hojniej przyjść z pomocą bliźniemu w potrzebie? (Jan Paweł II, papież, Orędzie na Wielki Post 2005).

Pragnąc towarzyszyć Wam na owej drodze przygotowania do świętowania największych tajemnic naszej wiary, razem z Wami chcemy wsłuchiwać się w słowo Boże, jakie będzie nas w tym czasie prowadziło. Pomocą w refleksji niech będą przygotowane przez braci dominikanów codzienne komentarze do czytań mszalnych, których lekturę chcielibyśmy Wam zaproponować. Pojawiać się one będą w naszym serwisie każdego dnia, od środy popielcowej aż do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

Mamy nadzieję, że zamieszczane tu rozważania będą dla Was zachętą do modlitwy i osobistego spotkania z Bogiem Żywym, który karmi nas swoim słowem, chlebem, który pochodzi z ust Bożych (por. Mk 4, 4). Życzymy Wam, aby nadchodzący wielki post był dla każdego z Was czasem prawdziwego nawrócenia ? nie tylko przemiany serca i sposobu myślenia, ale nade wszystko doświadczeniem Bożego miłosierdzia i przebaczenia!"

Serwis jest dostępny pod adresem www.dominikanie.pl.

 

Zobacz także