Dominikański Ośrodek Liturgiczny 2009/2010

litRozpoczynamy kolejny rok akademicki. W Dominikańskim Ośrodku Liturgicznym przygotowaliśmy dla Was szereg ciekawych inicjatyw, które chciałem pokrótce przedstawić i już teraz zaprosić Was do wzięcia w nich udziału.

Poprzedni rok (od lipca 2008) spędziliśmy przede wszystkim na reorganizacji pracy Ośrodka. Skompletowaliśmy zespół stałych pracowników DOL. Wraz ze stowarzyszeniem Neolution przeprowadziliśmy projekt organizacji pracy w naszej instytucji. Dzięki zainteresowaniu i życzliwości Polskiej Prowincji Dominikanów w kwietniu 2009 roku staliśmy się instytucją prowincjalną. Udało się nam doprowadzić do wydania kilku płyt, które zbyt długo czekały na publikację. Trafiły do Waszych rąk: Duszo Chrystusowa i towarzyszący jej materiał wideo, Witaj Maryjo – autorska płyta Dawida Kusza OP, Inviolata zespołu "Perfugium" i Radość nasza z Mesyjasza – kolędy i pastorałki w opracowaniu Michała Giełzaka. Przygotowaliśmy wydanie Historii dominikańskich Jacka Kowalskiego i Nową Pieśń – płytę akademickiego środowiska z Kalisza. Rozpoczęliśmy pracę nad liturgia.pl i rozwinęliśmy platformę blogową, która cieszy się dużym zainteresowaniem naszych współpracowników i czytelników. Kontynuowaliśmy pracę nad wydaniem 2. tomu wyczekiwanego śpiewnika Niepojęta Trójco. Zorganizowaliśmy koncert zespołu "Linnamuusikud". Pomagaliśmy przy organizacji rekolekcji liturgicznych "Misterium Fascinans". Całą ekipą Ośrodka wyjechaliśmy na Festiwal muzyki dawnej "Pieśń Naszych Korzeni" w Jarosławiu, gdzie między innymi szukaliśmy inspiracji do dalszej pracy, ale przede wszystkim odpoczywaliśmy w miłej atmosferze.

Z początkiem października ruszamy z nowymi inicjatywami, które będą miały na celu skupienie wokół DOL środowiska osób, które chcą czynnie włączyć się w teoretyczne i praktyczne kształtowanie celebracji liturgicznej roku kościelnego. Zapraszamy Was do wzięcia w nich udziału.

Msze wotywne o Chrystusie wiecznym kapłanie. W pierwsze czwartki miesiąca, poczynając od 1 października, w Bazylice Św. Trójcy w Krakowie o godzinie 19.30 będziemy odprawiać msze wotywne ku czci Chrystusa wiecznego kapłana. Inspiracją do takiego działania jest z jednej strony trwający w Kościele Rok Kapłański, a z drugiej pragnienie, by zbliżyć teorię do praktyki. Nie chcemy – jako osoby zaangażowane w prace Ośrodka – pozostawać jedynie w sferze propozycji, wskazywania wzorców czy inicjowania debaty, ale zależy nam na wspólnym celebrowaniu Mszy św. Podczas Mszy będą głoszone homilie o liturgii i kapłaństwie – powszechnym i hierarchicznym. Msze będą celebrowane w taki sposób, by wykorzystać osiągnięcia prac współpracowników DOL. Będziemy chętnie czerpać z chorału gregoriańskiego i pieśni tradycyjnych. Zadbamy o asystę, by Msze były sprawowane z należnym szacunkiem i czcią, a bez zbędnego pośpiechu. Będziemy się starać, by każdy znalazł na niej czas na świętowanie i rozkoszowanie się pięknem Ofiary Chrystusa. Bardzo nam zależy, by Msze zgromadziły jak największą grupę osób identyfikujących się z DOL. Będzie to bowiem czas wspólnej modlitwy i celebracji.

Nabożeństwa i spotkania. Po mszach wotywnych będziemy spotykać się na dalszej modlitwie i świętowaniu. W listopadzie będziemy się modlić za zmarłych, w styczniu spotkamy się na kolędowaniu, w marcu na czuwaniu pasyjnym, w kwietniu na "Allelujaniu", w maju na modlitwie "pod figurą" do Najświętszej Maryi Panny, w czerwcu do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwa po Mszach będą czerpać z tradycyjnych form liturgicznych: procesji, modlitw i litanii, a przede wszystkim z tak zwanych śpiewów dziadowskich, czyli tradycyjnych pieśni wiejskich. Będziemy – zwyczajem pobożnych prostych ludzi – przed figurą, obrazem lub na cmentarzu – śpiewać wielozwrotkowe pieśni ku czci świętych i dla własnego pożytku. Spotkania te będziemy kończyć mniej formalnie. Liczymy na inspirujące rozmowy i doborowe towarzystwo.

Kurs gregoriański. Od 20 października rozpoczynamy kurs gregoriański. Co tydzień we wtorki o godzinie 19.00 w biurze DOL, chętni będą mogli uczyć się śpiewu liturgicznego, który zaczerpniemy z tradycji dominikańskiej. Kurs przewiduje przede wszystkim zajęcia praktyczne. Nie zabraknie jednak niezbędnego teoretycznego przygotowania. Poznamy zapis gregoriański, zasady rytmiczne, tony psalmowe, melodie śpiewu czytań mszalnych i liturgii godzin, nauczymy się śpiewać wybrane hymny, antyfony i responsoria. Kurs zakończymy wspólną celebracją podczas rekolekcji liturgicznych w maju. Zapisy, organizację i opiekę nad kursem powierzyliśmy ojcu Grzegorzowi Przechowskiemu OP, który od 1 lipca dołączył do zespołu Ośrodka. Zajęcia będą prowadzone przez o. Grzegorza i zaproszonych gości: dominikanów i świeckich znawców tematu. Uczestnicy powinni zapisać się przez wysłanie maila do o. Grzegorza lub podczas pierwszych zajęć. Uczestnictwo w kursie jest płatne. Na pokrycie kosztów organizacyjnych należy wpłacić jednorazową opłatę w wysokości 50 zł. Opłaty będą zbierane na pierwszym spotkaniu, można będzie uiścić ją również w trakcie trwania kursu, nie później jednak niż do końca października. Prosimy chętnych o kontakt z o. Grzegorzem Przechowskim: g.przechowski@liturgia.dominikanie.pl.  

Rekolekcje In Dominica Sanctissimae Trinitatis. Na koniec kursu chorałowego (29-30 maja 2010) planujemy dwudniowe rekolekcje i wspólną celebrację wigilii Uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Rekolekcje będą skierowane do wszystkich chętnych, a nie tylko do uczestników kursu. Ich celem będzie przybliżenie (przez konferencje) i celebrowanie (przez liturgię) tajemnicy Trójcy Świętej.

Seminaria Ośrodka. W październiku ruszają również seminaria Ośrodka. Będą to spotkania osób, które pragną kontynuować debatę, która miała miejsce w Jarosławiu podczas Festiwalu "Pieśń naszych korzeni", jak i podczas rekolekcji "Misterium fascinans". Chcemy zastanowić się nad tekstem Konstytucji o Liturgii Świętej Soboru Watykańskiego II – nad jej konsekwencjami i jej praktycznym zastosowaniem. Pierwsze spotkanie odbędzie się 22 października o godzinie 17.00 w biurze DOL. Chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu, proszę o kontakt mailowy ze mną: t.grabowski@liturgia.dominikanie.pl.

Warsztaty Triduum Sacrum. 12-14 lutego 2010 roku odbędą się warsztaty liturgiczne, których celem będzie przygotowanie do przeżycia i organizacji Triduum Sacrum. Chcemy przez trzy dni zastanowić się nad tajemnicami kolejnych dni Świętego Triduum, nauczyć się śpiewów tradycyjnych i współczesnych, które mogą pomóc w przeżyciu świąt. Warsztaty oprócz zajęć praktycznych i konferencji będą opierać się na wspólnym celebrowaniu liturgii i nabożeństw.

Ciemne Jutrznie. W kolejne soboty Wielkiego Postu w godzinach 10.00-13.00 w kapitularzu klasztoru oo. dominikanów w Krakowie będziemy prowadzić zajęcia, których celem będzie nauka śpiewu Ciemnych Jutrzni. Nie zabraknie również pogłębiających wykładów z teologii liturgii godzin i Świętego Triduum. Chcemy, by uczestnicy tych zajęć, mogli wspólnie z braćmi z klasztoru odprawić ciemne jutrznie w Wielki Piątek i Wielką Sobotę 2010 roku.

Oprócz tych projektów zapraszamy Was również do skorzystania z programu praktyk i z możliwości współpracy z DOL przez zaangażowanie się w wolontariat. Pamiętajcie również, że Ośrodek jest instytucją, która zamierza odpowiadać na potrzeby budzące się w Kościele, a wobec tego chętnie wspiera lokalne i ogólnopolskie inicjatywy.

Będziemy Was informować na bieżąco o kolejnych inicjatywach. Śledźcie informacje na stronie Liturgia.pl.

Tomasz Grabowski OP
Dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego

Zobacz także

Tomasz Grabowski OP

Tomasz Grabowski OP na Liturgia.pl

Od początku zaangażowany w działalność Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, w latach 2005-2010 jego dyrektor, a od przekształcenia w Fundację – prezes w latach 2010-2016. Od września 2016 r. prezes Wydawnictwa Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego „W drodze” w Poznaniu i stały współpracownik Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.