Doświadczenie Boga działającego

Środa III tyg. adwentu, liturgia słowa: Iz 45, 6b-8.18.21–25; Łk 7, 18b-23

Czy Ty jesteś Tym, którego oczekujemy? Czy Ty jesteś?!

Pan Jezus nie mówi: „tak, jestem” ani „Nie, nie jestem”. Mówi: Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię (Łk 7,22).

Oto obficie wylewa się łaska. Święty Jan powinien wiedzieć, że działa moc Boża. Aby rozpoznać prawdziwego Mesjasza, trzeba zobaczyć owoce Jego działania. Sama deklaracja nie wystarczy. Ogromną przeszkodą są wyobrażenia na Jego temat. Był to, jak się okazuje, także problem św. Jana, który w tym czasie był uwięziony i wkrótce miał zginąć przez zawiść królowej i kaprys głupiej dziewczyny! Doświadczał skrajnej niesprawiedliwości, którą Bóg powinien widzieć, a oto wskazany przez niego Mesjasz nic nie robi, aby Jana wyzwolić z więzienia – nie przeprowadza sądu, nie karze grzeszników! Działa zupełnie inaczej, niż to zapowiadał św. Jan. Stąd pytanie: Czy Ty jesteś Tym…?

Aby rozpoznać przychodzącego Boga, trzeba wniknąć w Jego święte dzieła. Dobrym przykładem takiego wniknięcia jest niewidomy od urodzenia z 9. rozdziału Ewangelii św. Jana, który został przez Jezusa uzdrowiony i mimo nacisków ze strony faryzeuszy, którzy starali się mu udowodnić, że Jezus jest grzesznikiem, uparcie twierdził, że nikt bez Bożej łaski nie może dokonywać takich cudów (zob. J 9,31–33). Przez dzieła odczytywane w świetle tradycji Pisma rozpoznał on w Jezusie Bożego proroka.

U Izajasza czytamy: Ja jestem Pan i nie ma innego. Bóg zbawiający nie istnieje poza Mną: Ja tworzę światło i stwarzam ciemności (Iz 45,6n). Wiara jest żywym doświadczeniem Boga działającego. Trzeba jednak dostrzec to działanie. Największą przeszkodą jest zaślepienie, które wyrasta z mniemania, że wszystko, co się dzieje, dzieje się, bo się ma dziać. Kiedy umiemy dostrzec w życiu łaskę, to właściwie już widzimy samego Boga w Jego działaniu. Trudność najczęściej polega na tym, że Jego łaska działa inaczej, niż sobie to wyobrażamy.

Włodzimierz Zatorski OSB

Fragment książki „Rozważania liturgiczne na każdy dzień”, t. 1, Tyniec 2010. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wydawnictwa Benedyktynów Tyniec.

Zobacz także