Druga modlitwa konsekracji Krzyżma

Boże, Ty ustanowiłeś sakramenty i darzysz nas życiem, dzięki składamy Twojej niewysłowionej miłości: Ty zapowiedziałeś w dziejach Starego Przymierza misterium oleju, który daje uświęcenie, i gdy nadeszła pełnia czasów objawiłeś je ze szczególnym blaskiem w Twoim umiłowanym Synu. Albowiem Twój Syn, a nasz Pan, dokonawszy przez Misterium Paschalne zbawienia rodzaju ludzkiego, napełnił Twój Kościół Duchem Świętym i w cudowny sposób wyposażył łaskami z nieba, aby za Jego pośrednictwem spełniać w świecie dzieło zbawienia. Odtąd przez święte misterium krzyżma tak rozdzielasz ludziom bogactwa swej łaski, że Twoje dzieci odrodzone w wodzie chrztu, przez namaszczenie otrzymują moc Ducha Świętego i upodobnione do Chrystusa, uczestniczą w jego posłannictwie prorockim, kapłańskim i królewskim.

Błagamy Ciebie, Boże, niech moc Twojej łaski sprawi, aby ten olej zmieszany z wonnościami stał się dla nas sakramentem przynoszącym Twoje błogosławieństwo. Ześlij hojnie dary Ducha Świętego na braci naszych, którzy zostaną nim namaszczeni. Miejsca i rzeczy namaszczone świętym olejem napełnij blaskiem świętości. Przede wszystkim jednak spraw, aby przez sakramenty, w których będzie użyty ten olej, wzrastał Twój Kościół, aż dojdzie do tej pełni, w której Ty, jaśniejący światłem wiekuistym, będziesz wszystkim dla wszystkich z Chrystusem w Duchu Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Zobacz także