Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej w diecezji rzeszowskiej

W dniu 3 stycznia 2007 r. Bp Ordynariusz Kazimierz Górny wydał Dekret powołujący do życia Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej w Diecezji Rzeszowskiej. Biskup przychylił się tym samym do licznych próśb wiernych, pragnących uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej w klasycznym rycie rzymskim, mając na uwadze ich pożytek oraz dobro duchowe.

Duszpasterstwo kierować się będzie Regulaminem, w którym zawarte są zasady jego funkcjonowania oraz cele wytknięte przez jego uczestników. Do zakresu działania duszpasterstwa należy m.in. formacja intelektualna, która odbywać się ma poprzez obronę wartości katolickich w życiu publicznym, organizowanie spotkań dyskusyjnych, konferencji naukowych; formacja duchowa, odbywająca się poprzez upowszechnianie tradycyjnych form pobożności, pielęgnowanie chorału gregoriańskiego, przyjmowanie sakramentów w tradycyjnym rycie; a także formacja liturgiczna; mająca się odbywać poprzez przygotowywanie celebracji mszy świętych w klasycznym rycie rzymskim i edukację liturgiczną.

Członkiem duszpasterstwa zostać można poprzez wyrażenie woli przynależności do niego oraz złożenie zobowiązania do respektowania oraz kierowania się w życiu i działaniu zasadami zawartymi w Regulaminie. Pierwszym moderatorem duszpasterstwa został mianowany ks. dr Krzysztof Tyburowski. Na rozpoczęcie działalności bp Kazimierz Górny z serca pobłogosławił wszystkim osobom zaangażowanym w jego powołanie.

Witold Dziedzic
za: fidelitas.pl

 

Zobacz także