Dzień modlitwy o świętość duszpasterzy w diecezji tarnowskiej

Wierni diecezji tarnowskiej modlili się 3 lipca o świętość i potrzebne łaski dla swoich duszpasterzy. Jest tam obchodzona niedziela modlitw o świętość życia kapłańskiego. Zdaniem bp. Wiktora Skworca, który z tej okazji napisał specjalny list, tylko prowadząc święte życie, księża staną się wiarygodnymi głosicielami zbawienia.

Biskup Skworc przypomniał wiernym, że sprawowanie sakramentów jest wymagające, ponieważ oczekuje od szafarzy "sakralnego" charakteru ich życia. – Ich świętość powinna się objawiać nie tylko w sposobie celebracji świętych tajemnic, ale w całym stylu życia każdego kapłana – pisze ordynariusz tarnowski.

Do modlitw o świętość życia kapłańskiego ordynariusz tarnowski wezwał w pierwszej kolejności samych księży, a także diakonów, lektorów i nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, którzy posiadają wyraźną świadomość daru, jakim jest powierzona im służba dla godnego celebrowania Eucharystii.

W tych intencjach modlili się 3 lipca też przyszli kapłani, doświadczający w życiu seminaryjnym radości płynącej z codziennego uczestnictwa we Mszy św. oraz osoby konsekrowane, działacze ruchów i stowarzyszeń katolickich, a wreszcie wszyscy wierni odkrywający w Eucharystii światło i moc na drogach codziennego życia zawodowego i rodzinnego. Ma to być wyrazem dojrzałej troski i odpowiedzialności za wszystkich duszpasterzy.

Dzień modlitw o świętość życia kapłańskiego jest obchodzony w diecezji tarnowskiej w pierwszą niedzielę lipca. Diecezja ta od wielu lat obfituje w powołania kapłańskie i misyjne. Obecnie na terenie diecezji tarnowskiej pracuje ponad 1,4 tys. księży, a w dopiero co zakończonym roku akademickim do kapłaństwa przygotowywało się 250 kleryków.

inf. KAI

 

Zobacz także