Dzisiaj Jordan – największe święto grekokatolików

Dziś w Kościele grekokatolickim przypada uroczystość Objawienia Pańskiego – jednego z najważniejszych świąt w liturgii wschodniej. Wierni gromadzą się na nabożeństwach z poświęceniem wody.

Objawienie Pańskie, czyli Epifania, w Kościołach używających kalendarza juliańskiego przypada 19 stycznia. Nazywane jest też świętem Chrztu Pańskiego lub Jordanem, gdyż upamiętnia chrzest Pana Jezusa w Jordanie. W tym dniu wierni gromadzą się w świątyniach na Boskich Liturgiach (tak w Kościołach wschodnich nazywana jest Msza święta), a potem udają się nad rzekę na obrzęd Wielkiego Jordańskiego Poświęcenia Wody. Zależnie od miejscowych warunków, poświęcenie odbywa się w specjalnie przygotowanym miejscu w cerkwi. Obrzęd ten może też być sprawowany już dzisiaj od Nieszporów.

W Przemyślu abp Jan Martyniak przewodniczył Boskiej Liturgii w archikatedrze greckokatolickiej pw. Jana Chrzciciela o godz. 9.00. Po niej wyruszyła procesja nad San, gdzie w okolicach hotelu „Gromada” miało miejsce poświęcenie wody. Ze względu na wyjazd do Rzymu, w nabożeństwie nie brał w tym roku udziału abp Józef Michalik – kurię obrządku łacińskiego reprezentował kanclerz ks. prał. Bartosz Rajnowski.

W czasie modlitwy kapłani poświęcili wodę poprzez cztery gesty: zanurzenie w niej trzech specjalnych trójramiennych świeczników, dotknięcie wody dłonią, skierowanie na nią tchnienia oraz poprzez trzykrotne zanurzenie krzyża. Aktów tych dokonali zarówno kapłani greko-, jak i rzymskokatoliccy. Następnie wypuszczono trzy gołąbki symbolizujące obecność Ducha Świętego.

Na zakończenie kapłani pokropili zebranych dopiero co poświęconą wodą. Po nabożeństwie wierni zabrali ją, aby pokropić nią swoich bliskich oraz domostwa. Woda przechowywana jest w domach do kolejnego Jordanu. Grekokatolicy wierzą, że ma ona właściwości lecznicze i nie ulega zepsuciu. Używają jej także kapłani.

We Wrocławiu Liturgia rozpoczęła się w grekokatolickiej katedrze o godz. 10.00. Następnie na bulwarze Włostowicza nad Odrą odbył się obrzęd Wielkiego Jordańskiego Poświęcenia Wody. Nabożeństwu przewodniczył bp Włodzimierz Juszczak w towarzystwie abp. Mariana Gołębiewskiego. Obecny był także przedstawiciel wspólnoty ewangelickiej, bp Ryszard Bogusz.

KAI

Zobacz także