Ekumeniczne nieszpory o św. Cyrylu i Metodym w Poznaniu

O jedność wszystkich chrześcijan modlili się w poniedziałek wieczorem w Poznaniu katolicy, prawosławni i protestanci podczas ekumenicznych nieszporów o świętych Cyrylu i Metodym. Obaj święci, których Jan Paweł II ogłosił współpatronami Europy, żyli w czasach niepodzielonego jeszcze chrześcijaństwa.

"Święci Cyryl i Metody uczą nas wielkiej umiejętności inkulturacji Ewangelii. Dokonali oni podwójnego dzieła: wcielenia Ewangelii w rodzime kultury oraz wprowadzenia tych kultur w życie Kościoła" – mówił w kazaniu o Braciach Sołuńskich metropolita poznański, abp Stanisław Gądecki.

Metropolita podkreślił, iż "tradycja cyrylo-metodiańska nigdy nie posługiwała się siłą, nie używała miecza i nie stosowała gróźb", dzięki czemu bracia Cyryl i Metody "uchronili ówczesny Kościół od wszelkiego partykularyzmu, wyłączności etnicznej, uprzedzeń rasowych i od narodowej pychy".

Uroczyste nieszpory w rzymskokatolickim kościele św. Wojciecha odprawił w języku starocerkiewnosłowiańskim proboszcz parafii prawosławnej w Poznaniu, ks. Paweł Minajew. "To wspólne święto wszystkich chrześcijan, bo Cyryl i Metody żyli w czasach niepodzielonego jeszcze Kościoła. Są zatem naszymi wspólnymi świętymi" – mówił ks. Minajew, odnosząc się do obecności w świątyni przedstawicieli innych Kościołów.

W czasie trwającej półtorej godziny liturgii, nazywanej Wielką Wieczernią, prawosławne pieśni kościelne śpiewali poznańscy dominikanie oraz istniejący w stolicy Wielkopolski chór ekumeniczny. Wierni wysłuchali fragmentu Ewangelii św. Mateusza, w którym Jezus nakazał uczniom prowadzenie działalności misyjnej, oraz odmówili modlitwę "Ojcze nasz".

Rodzeni bracia Cyryl i Metody pochodzili z greckich Salonik. W drugiej połowie IX wieku rozpoczęli misję ewangelizacyjną na terenie dzisiejszych Moraw. Cyryl był twórcą najstarszego pisma starocerkiewnosłowiańskiego – głagolicy oraz autorem przekładu na ten język Pisma Świętego. Metody, jako arcybiskup Moraw, wprowadził za zgodą Rzymu język słowiański do kościelnej liturgii. W 1980 r. papież Jan Paweł II ogłosił ich, obok św. Benedykta, współpatronami Europy.

inf. KAI

 

 

Zobacz także