Epikleza przed przeistoczeniem

Czy, aby dokonała się przemiana chleba w Ciało i wina w Krew Pana Jezusa, z teologicznego punktu widzenia, konieczne jest wypowiedzenie epiklezy przed przeistoczeniem?

Z teologicznego (i dogmatycznego) punktu widzenia epikleza nie jest konieczna. Na Zachodzie Kościół nigdy nie uważał jej za konieczny warunek przemiany eucharystycznej. W liturgii po Wat. II umieszczono ją we wszystkich Modlitwach Eucharystycznych (w Polsce – także w Kanonie Rzymskim!): przed konsekracją epikleza „konsekracyjna”, po konsekracji – „epiclesa deprecatoria” – prośba o owoc tego sakramentu, to jest nasze zjednoczenie z (i w) Chrystusem.

 

W Kościołach wschodnich różnie bywało. Nie było jej w pierwszych wiekach – twierdzą historycy. Według wiary Kościoła prawosławnego, bez epiklezy nie ma jednak przemiany eucharystycznej.

 

Wiesław Szymona OP

Zobacz także