Episkopat Słowacji ujednolicił postawy i gesty w liturgii

Episkopat słowacki podjął decyzję dotyczącą ujednolicenia na terenie całego kraju gestów i postaw ciała podczas Mszy świętej. Chodzi zwłaszcza o rezygnację ze zbyt długiego siedzenia w czasie liturgii na rzecz postawy stojącej. Wierni otrzymali szczegółowe instrukcje i teologiczne uzasadnienie zmian poszczególnych gestów. Zawarto je w liście pasterskim, który 31 lipca czytano we wszystkich świątyniach. Nowe przepisy wejdą w życie 7 sierpnia.

Obecne postanowienia oznaczają duże i od czasów reformy liturgicznej po Soborze Watykańskim II wyraźne zmiany w liturgii, będąc zarazem pierwszą próbą ujednolicenia sposobu udziału wiernych we Mszy. Zmiana dotyczy przede wszystkim docenienia postawy stojącej podczas sprawowania niektórych części Eucharystii kosztem postawy siedzącej. Dotychczas w świątyniach słowackich powszechnie przyjmowano postawę siedzącą, m.in. podczas prefacji i po Przeistoczeniu aż do Modlitwy Pańskiej.

Uzasadnienie znaczenia "nowych" postaw podczas liturgii biskupi znaleźli w tekście encykliki "Ecclesia de Eucharistia" Sługi Bożego Jana Pawła II, którą często cytują w swym dokumencie.

Na podst. KAI

 

Zobacz także