Fiasko eksperymentu z nowogreckim w prawosławnej liturgii

Eksperyment polegający na wprowadzeniu współczesnego języka greckiego do liturgii został uznany za niepowodzenie. Niepokojąc się, że wierni nie rozumieją słów liturgii Arcybiskup Christodulos, uzyskawszy aprobatę Świętego Synodu, wprowadził od września 2004 roku w części ateńskich cerkwi pilotażowy program czytania Nowego Testamentu we współczesnym języku greckim, zamiast w tradycyjnym "koine".

Program trwał 9 miesięcy i zakończył się w czerwcu 2005 roku.

Według słów arcybiskupa Christodulosa program pokazał, że inicjatywa nie wywołała zauważalnego wzrostu zainteresowania wśród młodzieży, co było jednym z celów programu. Przedstawiciele starszego pokolenia uważają natomiast, że nie ma sensu zmienianie tekstów, z którymi się zżyli.

Od tego tygodnia Liturgia w sprawowana jest języku starogreckim. "Koine" jest archaicznym greckim dialektem używanym w wiekach IV pne – V ne. Przypomnijmy, że w 2002 r. Synod Cerkwi Greckiej, przy dwóch głosach przeciwnych, odrzucił inicjatywę wprowadzenia języka nowogreckiego do liturgii. "Piękno, siła i wspaniałość tradycyjnej prawosławnej liturgii zdolna jest znacznie więcej uczynić dla podtrzymania wiary niż pedantyczne wyjaśnienie każdego słowa" – tak wyjaśniono tamtą decyzję.

na podst. KAI

 

Zobacz także