Fragment nowenny do Ducha Świętego

Polecamy Wam litanię do Ducha Świętego, fragment nowenny, którą modlą się Kanoniczki Ducha Świętego de Saxia, w tygodniu przed Zesłaniem Ducha. A do medytacji - bonusy audialne.

Duchu Święty Boże, który od Ojca i Syna pochodzisz

Zmiłuj się nad nami

Duchu Święty Boże, który wydajesz świadectwo o Chrystusie,

Duchu Święty Boże, który kierujesz losami ludzkości,

Duchu Święty Boże, który napełniasz okrąd ziemi,

Duchu Święty Boże, z którego wszelka moc pochodzi,

Duchu Święty Boże, który nauczasz nas swej prawdy,

Duchu Święty Boże, który przebywasz w sercach naszych,

Duchu Święty Boże, który przenikasz najskrytsze tajniki serca,

Duchu Święty Boże, który oświecasz nasze myśli,

Duchu Święty Boże, który odradzasz nas duchowo,

Duchu Święty Boże, miłosierny dawco darów,

Duchu Święty Boże, Duchu mądrości i rozumu,

Duchu Święty Boże, Duchu rady, męstwa i pobożności,

Duchu Święty Boże, Duchu bojaźni Bożej i roztropności,

Duchu Święty Boże, który napełniałeś Apostołów odważnie głoszących Chrystusa,

Duchu Święty Boże, Pocieszycielu nasz drogi,

Duchu Święty Boże, który oczyszczasz nasze serca,

Duchu Święty Boże, który ożywiasz nas i czynisz dziećmi Bożymi,

Duchu Święty Boże, odwieczne źródło pociechy,

Duchu Święty Boże, Duchu mocy wzmacniającej w naszych troskach,

Duchu Święty Boże, który prowadzisz nas w drodze doskonałości,

Duchu Święty Boże, Duchu ciszy otwartej na Boga,

Duchu Święty Boże, ożywcze źródło mocy,

Duchu Święty Boże, Duchu radości płynącej z życia w Prawdzie,

Duchu Święty Boże, dawco wiary, pokoju i żarliwości,

Duchu Święty Boże, światłości Patriarchów,

Duchu Święty Boże, natchnienie Proroków,

Duchu Święty Boże, kierujący posługą Apostołów,

Duchu Święty Boże, zwycięstwo Męczenników,

Duchu Święty Boże, mądrości Wyznawców,

Duchu Święty Boże, czystości Dziewic,

Duchu Święty Boże, namaszczenie wszystkich Świętych Pańskich,

Duchu Święty Boże, który Kościół Chrystusowy tworzysz, ożywiasz i uświęcasz.

 

Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.

I odnowisz oblicze ziemi.

 

http://www.youtube.com/watch?v=aqkR-4l73CI|image=http://i1.ytimg.com/vi/aqkR-4l73CI/1.jpg
 
http://www.youtube.com/watch?v=33XotuYs-io|image=http://i1.ytimg.com/vi/33XotuYs-io/1.jpg

Krótki reportaż z ostatniego konklawe – modlitwa kardynałów do Ducha Świętego.

 
http://www.youtube.com/watch?v=IKtXhfxEgpg|image=http://i1.ytimg.com/vi/IKtXhfxEgpg/1.jpg

Zobacz także