Franciszkanie błogosławili opiekunów zwierząt i ich podopiecznych

W liturgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, 4 października, w wielu miejscowościach odbywały się specjalne nabożeństwa, w czasie których franciszkanie pobłogosławili opiekunów zwierząt oraz ich podopiecznych. W tym dniu można było zobaczyć niecodzienny widok: podczas nabożeństw przyjaźnie przebywały obok siebie koty, psy, króliki, myszy, szczury, chomiki, kanarki, gołębie, żółwie oraz ryby.

Również w tym roku przy wielu franciszkańskich kościołach i klasztorach odbyły się specjalne nabożeństwa, w czasie których zakonnicy oraz opiekunowie i zwierzęta modlili się i dziękowali Bogu za dzieło stworzenia świata, przyrody, ludzi i zwierząt. 4 października, kiedy środowiska franciszkańskie propagują ideę przyjaźni między ludźmi a wszystkimi stworzeniami, obchodzony był także Światowy Dzień Zwierząt.

Między innymi w Sanoku franciszkanie pobłogosławili opiekunów i zwierzęta oraz odprawili dla nich w kościele specjalną mszę św. Następnie członkowie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami przedstawili apel poświęcony trosce o zwierzęta oraz utrzymaniu po nich czystości; odbył się także przemarsz ze zwierzętami ulicami miasta.

Franciszkanie, jak żaden innym zakon, w swoją duchowość oraz 800-letnią historię, mają wpisany szacunek nie tylko wobec ludzi, ale także wobec świata, przyrody i wszystkich stworzeń. Poprzez różne działania oraz inicjatywy głoszą oni biblijne przesłanie, że ludzie oraz cały świat i żyjące na nim stworzenia, zostały powołane do istnienia przez Boga i od Niego otrzymały błogosławieństwo.

Warto przypomnieć, że w 1979 roku Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka z Asyżu (1182-226) patronem ekologów i ekologii. W 1981 roku w Krakowie franciszkanie założyli Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – REFA, który prowadzi wiele działań edukacyjnych i proekologicznych. W tym środowisku opracowano tzw. "Dekalog ekologiczny", który powstał w oparciu o nauczanie i pisma św. Franciszka z Asyżu.

inf. KAI

 

Zobacz także