Francja: już trzeci Polak został zakonnikiem w Taizé

Brat Wojtek jako trzeci Polak złożył śluby w ekumenicznej Wspólnocie w Taizé. W wieczornej uroczystości 9 sierpnia wzięło udział ponad 5 tys. młodych ludzi z 70 krajów, w tym prawie 400 z Polski. Przybyli także rodzice i bliscy nowego zakonnika.

Pochodzi on z Wrocławia, gdzie ukończył tamtejszą Politechnikę. Podczas studiów aktywnie uczestniczył w życiu duszpasterstwa akademickiego „Wawrzyny”, jest więc wychowankiem ks. Stanisława Orzechowskiego, wieloletniego duszpasterza ośrodka. Już jako student wielokrotnie odwiedzał Taizé. Pomagał także w przygotowaniu spotkań europejskich, organizowanych co roku przez Wspólnotę. Ostatecznie wstąpił do niej w maju 2005 r. po odbyciu rocznego wolontariatu już w samym Taizé. Do grona braci przyjął go jeszcze założyciel Wspólnoty brat Roger i jest on ostatnim bratem, który z jego rąk otrzymał habit.

Wczorajsza uroczystość rozpoczęła się od dziękczynnej modlitwy do Ducha Świętego za tych wszystkich, którzy przygotowali nowego brata do życia we wspólnocie. Brat Alois, obecny przeor Wspólnoty, modlił się po polsku: „Przyjdź, Duchu Święty, ogarnij swym tchnieniem naszego brata Wojtka. Bądź pochwalony za jego rodziców, za jego rodzinę, za Kościół w Polsce”. Następnie wszyscy obecni odśpiewali hymn do Ducha Świętego.

Po krótkim przypomnieniu ewangelicznych zasad życia we Wspólnocie brat Wojtek wypowiedział swoje „tak”. Zobowiązał się w ten sposób do kroczenia drogą rad ewangelicznych przez całe życie. Po ostatnim „tak” rozległy się gromkie brawa i zaraz potem śpiew „Ubi caritas”, podczas którego bracia wymienili uścisk pokoju ze swym nowym towarzyszem. Na koniec jeszcze raz modlili się do Ducha Świętego, prosząc o wsparcie dla nowego brata. Modlitewne śpiewy trwały w kościele pojednania do późnego wieczora.

Przedłużeniem sobotniej uroczystości była niedzielna poranna Eucharystia, którą 10 sierpnia koncelebrowało 50 kapłanów. Wśród nich byli także rodzony brat i wuj nowego zakonnika – kapłani archidiecezji wrocławskiej.

inf. KAI

 

Zobacz także