Francja: uroczystości pogrzebowe benedyktyna tradycjonalisty

W klasztorze opactwa św. Magdaleny z Le Barroux we francuskiej Prowansji odbyły się 3 marca uroczystości pogrzebowe o. Dom Gérarda Calveta OSB - założyciela i wieloletniego opata benedyktyńskiej wspólnoty, żyjącej zgodnie z tradycyjną Regułą łacińską. Zakonnik, który w 1990 doznał udaru, zmarł na atak serca 28 lutego br. Przeżył 80 lat.

We Mszy św. pogrzebowej za duszę śp. o. Calveta wzięli udział przedstawiciele katolickich grup tradycjonalistycznych z całego świata – donosi amerykański "Washington Post", który przypomina, że o. Calvet wywarł trwałe piętno na współczesnym ruchu tradycjonalistycznym w Kościele katolickim i jego wpływ można jedynie porównać do tego, jaki miał abp Marcel Lefebvre.

Gérard Calvet urodził się 18 listopada 1927 roku w Bordeaux. Jako benedyktyn złożył swoje pierwsze śluby zakonne w 1951 roku, 5 lat później przyjął święcenia kapłańskie. O zakonniku po raz pierwszy zrobiło się głośno, gdy krótko po Soborze Watykańskim II, wspólnie z kilkoma innymi mnichami, postanowili wskrzesić działalność klasztoru w Le Barroux. Przez kolejne lata o. Calvet, współpracując z abp Lefebvrem i jego Bractwem Kapłańskim św. Piusa X, doprowadził do tego, że klasztor ponownie zaczął funkcjonować kontynuując obserwację benedyktyńską w duchu tradycji łacińskiej.

W tym czasie o. Calvet przyczynił się do ożywienia ruchu pielgrzymkowego Paryż-Chartres. W 1986 roku opublikował "Demain la chréteinté" (Jutro Chrześcijaństwa) – książkę, zawierającą radykalną i przejrzystą diagnozę sytuacji duchowej oraz kulturowej, w jakiej znalazła się współczesna Europa. Pozycja, zawierająca dramatyczne wezwanie, by Francja powróciła do swych chrześcijańskich korzeni, wywarła ogromny wpływ na rzesze katolików na całym świecie.

Stosunki między prowansalskim klasztorem a Stolicą Apostolską zaczęły się poprawiać od 1988 roku – kiedy o. Calvet nie poparł decyzji abp Lefebvre’a o wyświęceniu biskupów. Konsekracja ta – bez zgody Jana Pawła II – ściągnęła na uczestników ekskomunikę.

Po latach o. Calvet w jednym wywiadów wyznał, że początkowo popierał arcybiskupa, jednak zmienił zdanie po rozmowie z jednym z chińskich biskupów, który był prześladowany przez władze komunistyczne z powodu posłuszeństwa papieżowi. "Jak mogłem zrezygnować z łączności z Rzymem, za którą ten biskup był torturowany?" – powiedział zakonnik w 2000 roku.

2 lipca 1989 roku klasztorna świątynia została podniesiona do rangi opactwa, a o. Calvet został mianowany opatem. Funkcję tę pełnił do 2003 roku, kiedy musiał zrezygnować z pełnionych obowiązków z uwagi na kłopoty zdrowotne.

W Le Barroux powstała także kongregacja żeńska. Zgromadzenie benedyktynek odwołuje się do liturgii przedsoborowej. W 2005 roku, podczas uroczystości poświęcenia nowego kościoła przy klasztorze sióstr benedyktynek, Watykan reprezentował legat papieski kard. Jorge Medina Estevez, co powszechnie zostało uznane za życzliwy gest Benedykta XVI w stosunku do tradycjonalistów.

inf. KAI

 

Zobacz także