Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny nagrała Kantyczki o Najśw. Maryi Pannie

W dniach 19-22 lutego Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny nagrywała nową płytę. Po wakacyjnej sesji nagraniowej, której owocem są płyty „Maranatha” (wydana w grudniu) i „Alle psallite!” (ukaże się w lutym), przyszedł czas na planowane nagranie Kantyczek o Najświętszej Maryi Pannie.

Materiał, o którym mowa, to trzynastowieczny zbiór 420 poematów, których autorstwo przypisuje się Alfonsowi X, królowi Kastylii (1221-1284). Oryginalnie skomponowane zostały w języku galoportugalskim. Na każdą pieśń chwalebną, opowiadającą o przymiotach Najśw. Dziewicy (lauda) przypada kolejnych 10 historii o cudach, których Matka Boża dokonała dla pielgrzymów. Fundacja wybrała po 10 laudów i historii, a Magda Sendor dokonała ich przekładu na język polski – zostaną wydane w śpiewniczku razem z płytą, na której nagranych będzie kilkanaście z nich.

Nagrania odbyły się w piątek, sobotę, i poniedziałek w klasztorze oo. Bernardynów, tuż pod Wawelem. Bierze w nich udział zespół Flori pari, którego szefem muzycznym jest Aleksander Tomczyk; towarzyszy mu zespół muzyki dawnej Perfugium z Mateuszem Kowalskim na czele, jako vox populi.

Autorem aranżacji jest zespół Flori pari, ale niektóre opracowania przygotowali znani autorzy, tacy jak Henryk Krawczyk czy Paweł Bębenek. Nagranie tradycyjnie już realizuje Edward Sosulski, a Anita Pyrek jest jego producentem.

Wydanie płyty jest planowane przed wakacjami. Projekt powstaje dzięki ofiarności darczyńców Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także