Geneza Modlitw Eucharystycznych

Jaka jest geneza Modlitw Eucharystycznych innych niż Kanon Rzymski - wiem jedynie że II ME jest skróconą wersją tzw. Kanonu Hipolita. Co z pozostałymi? W przejrzanych przeze mnie mszałach czy sakramentarzach średniowiecznych (IX - XIV w. ) znajduje się wyłącznie Kanon Rzymski, niekiedy z drobnymi różnicami (wspomnienie lokalnego świętego czy różnica form gramatycznych, skróty przepisującego ).

Rafał

Rzeczywiście II Modlitwa Eucharystyczna nawiązuje do Kanonu Hipolita. III Modlitwa Eucharystyczna jest wzorowana na modelu antiocheńskim, nawiązuje też do tradycji galijskiej i mozarabskiej.

IV Modlitwa Eucharystyczna, pisana na wzór anafor wschodnich, ma swoje źródła w modlitwach z grupy antiocheńskiej, poezji Kapadockiej z IV wieku, dokumentach Soboru Watykańskiego II oraz pismach Ojców i pisarzy Kościoła.

V Modlitwa Eucharystyczna jest kompozycją współczesną, moim zdaniem bardzo kiepską – nigdy jej nie używam.

Więcej na temat modlitw eucharystycznych, ich struktury i historii można znaleźć w: Bogusław Nadolski, Leksykon liturgii, Poznań 2006, s. 430-446.

Michał Pac OP

Zobacz także