Głos Biskupów polskich ws. „Summorum Pontificum”

Polscy biskupi w swoim komunikacie w pełni "solidaryzują się z Ojcem Świętym w Jego trosce o jedność całego Kościoła". Zauważają, że nowe normy dotyczące sprawowania Mszy trydenckiej, wyrażone w ogłoszonym dziś przez Benedykta XVI dokumencie "mogą pomóc w rozwiązaniu napięć tam, gdzie powstały one w wyniku wprowadzania reformy liturgii po Soborze Watykańskim II".

Oto pełna treść "Głosu Biskupów Polskich":

Głos Biskupów polskich w związku z opublikowaniem przez Benedykta XVI Motu proprio "Summorum Pontificum"

Biskupi polscy włączają się w pasterską misję Ojca Świętego Benedykta XVI i podzielają Jego głęboką troskę o dobro Kościoła wyrażoną w Liście do Biskupów towarzyszącym opublikowanemu dziś Motu proprio "Summorum Pontificum".

List ten wyjaśnia nowe normy zawarte w Motu proprio. Ich celem jest zachowanie bogatego dziedzictwa liturgicznego i zwrócenie uwagi na ciągłość kultu Bożego w Kościele. Mają one także ułatwić odnalezienie utraconej więzi jedności środowiskom, które z powodu przywiązania do liturgii przedsoborowej oddaliły się od pełnej jedności z Kościołem.

Ojciec Święty, idąc śladem swego Poprzednika Sługi Bożego Jana Pawła II, akcentuje mocno ważność soborowej odnowy liturgicznej, potwierdzając jednocześnie możliwość sprawowania liturgii w rycie przedsoborowym. Benedykt XVI rozwija myśl Jana Pawła II zawartą w dokumencie "Ecclesia Dei" i wskazuje, że liturgia posoborowa jest dla Kościoła rzymskiego tym samym rytem, jaki obowiązywał przed reformą z 1970 r.

Biskupi polscy solidaryzują się z Ojcem Świętym w Jego trosce o jedność całego Kościoła. Nowe normy mogą pomóc w rozwiązaniu napięć tam, gdzie powstały one w wyniku wprowadzania reformy liturgii po Soborze Watykańskim II. Biskupi zachęcają wiernych do modlitwy w intencji Piotra naszych czasów i do częstego czerpania z duchowego skarbca liturgii Kościoła.

Warszawa, 7 lipca 2007 r.

W imieniu Biskupów polskich:

abp Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

bp Piotr Libera
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

(tekst za KAI)

 

Zobacz także