Głoszenie kazań przez świeckich nie jest możliwe

Ordynariusz diecezji Würzburg, biskup Friedhelm Hofmann rozesłał 14 lutego do wszystkich duszpasterzy swojej diecezji uwagi w sprawie głoszenia kazań przez świeckich w trakcie Eucharystii. W liście zaadresowanym do wszystkich księży, diakonów oraz świeckich zaagażowanych w sprawy parafii podsumował ustalenia grupy roboczej obradującej w 2005 r. na ten temat.

W swym raporcie grupa robocza rozważająca to zagadnienie zawarła wniosek, iż w świetle obowiązującego w światowym Kościele prawa kazania świeckich w trakcie sprawowania Eucharystii nie jest możliwe. Biskup podał teologiczne ugruntowanie takiego oświadczenia, wyraźnie podkreślając, iż homilia jest istotowo związana z osobą i funkcją celebransa.

W dalszej części grupa robocza podała sytuacje wyjątkowe, w których można dopuścić jednak kazanie świeckich. Chodzi tutaj o ewentualność, gdy kapłan ze względu na zły stan zdrowia, wiek, przeciążenie lub niedostateczną znajomość języka nie mógłby przygotować kazania.

inf. christianitas.pl za kath.net

 

Zobacz także