Gniezno: Abp Muszyński wydał dekret odnośnie przyjmowania Komunii świętej

Metropolita gnieźnieński abp Henryk Muszyński wydał dekret dotyczący sposobów przyjmowania Komunii świętej. Zasady określone w dokumencie mają rozwiać wątpliwości kapłanów, co do interpretacji obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

Jak napisał abp Muszyński, w ostatnim czasie duszpasterze zwracali uwagę, że obowiązujące normy prawne są różnorodnie interpretowane. Stąd, aby w sposób uporządkowany i jednoznaczny interpretować normy dotyczące przyjmowania Komunii świętej, należy przestrzegać określonych zasad.

Na pierwszym miejscu metropolita gnieźnieński podkreślił, że w Polsce ponad tysiącletnią praktyką jest przyjmowanie Komunii świętej do ust. „Zaleca się procesyjne podchodzenie do przyjęcia Komunii świętej. Biorący udział w procesji mogą przyjąć Komunię świętą w postawie klęczącej lub stojącej. Wierni przyjmujący Ciało Pańskie w postawie stojącej wcześniej przyklękają na jedno kolano lub wykonują skłon ciała. Tam, gdzie wyposażenie budynku kościelnego na to pozwala, udziela się Komunii świętej przy balaskach" – napisał abp Muszyński.

Dalej odniósł się do zezwolenia Stolicy Apostolskiej, aby w diecezjach Polski był dopuszczony sposób udzielania Komunii świętej „na rękę”. „Stąd też jeśli wierny, poprzez gest wyciągniętej dłoni prosi o Komunię świętą na rękę, szafarz udziela Jej mu w ten sposób. Wierny powinien jednak spożyć Komunię świętą natychmiast, na oczach szafarza” – napisał arcybiskup gnieźnieński.

W ostatnim punkcie zaznaczył, że szafarz Komunii świętej powinien mieć głęboką świadomość, że Jej udzielanie jest czynnością, na którą składa się kilka etapów. Najpierw następuje prezentacja Osoby Chrystusa. Wierny potwierdza swą wiarę wymawiając słowo „Amen”. Szafarz potem udziela Komunii świętej. Wierny po jej spożyciu powraca na swoje miejsce. „Od godnego sposobu udzielania Komunii świętej zależy w dużym stopniu Jej godne przyjęcie i przeżycie” – podkreślił na koniec abp Muszyński.

Zobacz także